Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Yüklenici firma, İş Kanunu ve İş Güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuat gereğince gerekli malzemeleri bulundurmak, … gerekli tedbirleri almakla yükümlü olup meydana gelecek her türlü iş kazalarından sorumludur,” düzenlemesi için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekirmi?
2 birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 teklif cetvelinin imzalanmamış olan ilk sayfasında toplam teklif tutarını değiştirmeyecek şekilde birim fiyat tutarında yapılabilecek değişikliklerin sözleşmenin uygulanması sürecinde hak edişlerin ödenmesi veya iş artışı / iş eksilişine gidilmesi durumunda uyuşmazlık konusu olabileceği..
4 birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında ve dipnotların bulunduğu son sayfasında imza ve kaşenin olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
5 birim fiyat teklif cetvelinin birinci ve ikinci sayfasının imzalanmamış olması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
6 Excell ortamında hazırlanmış birim fiyat teklif hazırlanması mevzuata aykırı mıdır?
7 birim fiyat teklif cetveli standart formunda işin süresinin “12 ay” Teknik Şartname’de “ işin süresinin “11 ay 19 gün” olmasında ,istekliler tekliflerini 12 ay yoksa 11 ay 19 gün üzerinden mi verceklerdir?
8 birim fiyat teklif listesi ile teknik şartnameye cevap belgesinin uyumlu olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
9 birim fiyat teklif cetvelinin son sayfasının yetkili kişi tarafından imzalanmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
10 isteklilerce tekliflerin birim fiyat teklif cetveli standart formuna göre hazırlanması gerektiği,
11 birim fiyat teklif cetvelinin personel ücretlerine ilişkin kısımlarına 0,00 (sıfır) yazılması elenme sebebimidir.?
12 birim fiyat teklif cetvelindeki kalemlerde miktarların değiştirilmesi
13 2 adet tablet bilgisayar, 2 adet dizüstü bilgisayar, 5 adet akıllı telefon ve 1 adet full hd led televizyondan bahsedilmesine rağmen bu giderlere ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmaması.
14 Hizmet alımlarında yeni birim fiyat tutanağının düzenlenmesi..
15 idarece ihale dokümanında 43,5 gün olarak belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günlerinin, birim fiyat teklif cetvelinde 43 gün ve 4 saat olarak belirtilmiş olmasında uygulama hakkında
16 birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir öğüne ilişkin asgari iki haftalık örnek menü düzenlemesi yapılmak suretiyle teklifi aşırı düşük kabul edilen isteklilerden yeniden aşırı düşük teklif açıklaması talep edilmesi
17 Genel Temizlik" İhalesinde birim fiyat teklif cetvelinde malzeme, makine ve ekipmana ilişkin ayrıca satır açılmaması mevzuata uygumudur.
18 Genel Temizlik" İhalesinde birim fiyat teklif cetvelinde malzeme, makine ve ekipmana ilişkin ayrıca satır açılmaması mevzuata uygumudur.
19 çim biçme makinelerinin yakıt tüketimine yönelik olarak birim fiyat teklif cetvelinde bir satır açılmaması.
20 güvenlik personeline verileceği belirtilen 200 adet telsiz, 296 adet düdük, 296 adet kelepçe ve kılıf ile 296 adet cop ve kılıfı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması mevzuata uygunmudur