Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
41 birim fiyat teklif cetvelinin engelli personel satırında birim fiyat olarak 1.575,00 TL yazılması gerekirken, 1.575.000 TL yazılması.
42 birim fiyat teklif cetvelinde yer alan aynı iş kalemine farklı fiyatlar vermesinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olmayacağı hakkında
43 teklif fiyatı belirlenirken 1.150 olması gereken birim fiyatın sehven 115 yazıldığı, bu nedenle ihalenin üzerlerine bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiası.
44 birim fiyat teklif cetvelinde imza ve kaşe bulunmaması elenme sebebimidir.
45 ihale kapsamında faklı ücret gruplarının bulun duğu ve birim fiyat teklif cetvelinde işçilik ücretinin tek satır olarak düzenlenmiş olması mevzuata uygunmudur.
46 teklif birim fiyatı ve toplam teklif tutarı için tek satır açılmasına rağmen isteklinin Resmi ve Tatil Günleri çalışması ile Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası için olmak üzere ayrıca 2 satır eklemesi.
47 Birim Fiyat Teklif Cetvelinin idarece düzenlenmiş olan Birim Fiyat Teklif Cetvelinden farklı olması elenme sebebimidir.
48 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işinde personel gideri başta olmak üzere diğer giderleri birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak belirlenmesine gerek olmadığı,
49 iş güvenliği uzmanı giderinin teklif fiyata dâhil edilip , birim fiyat teklif cetvelinde hizmet bedeli için ayrı satır açılması
50 istekli tarafından tek bir aracın kiralanması için öngörülen fiyat, teklif cetvelinin Teklif Edilen Birim Fiyat kısmına yazılması.
51 Pazar tatil çalışması na ilişkin olarak yaklaşık maliyet hesaplamasında ve birim fiyat teklif cetvelinde birimin saat olarak alınması gerekirken gün olarak belirlenmesi.
52 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde fazla mesaiye ilişkin iş kalemlerinin işçi sayısı üzerinden teklif alınacak iş kalemleriyle aynı kısımda düzenlendiği,ve Standart Forma- uygun olmaması elenme sebebimidir.
53 istekli tarafından standart form birim fiyat teklif cetveli değiştirilmesi.
54 teklif cetvelinde iş kalemine ait teklif edilen birim fiyat ve tutar sütunlarının “0,00 TL” olarak gösterimesi.
55 teklif edilen birim fiyat sütununda herhangi bir birim fiyata yer verilmemesi
56 ihaleye teklif veren istekliye olan maliyetinin “birim satış tutarı” ya da “birim fiyat” olarak isimlendirilmesi
57 birim fiyat teklif cetvelinde yer alan A bölümünde yer alan iş kalemlerinin miktarına isteklilerin müdahale edemeyeceği,
58 birim fiyat teklif cetvelinde artık günlerin belirtilmesi
59 birim fiyat teklif cetvelinde trafik sigortası için teklif sunulmaması
60 birim fiyat teklif cetvelinin ilk iki sayfasının imzasız ve kaşesiz olması