Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
81 İhaleye katılımda elektrik birim fiyat teklif cetvel “mekanik tesisat birim fiyat teklif cetveli” ve “inşaat birim fiyat teklif cetveli” başlıklı birim fiyat teklif cetvellerinin sunulması gerektiği
82 Birim fiyat teklif cetvelinin işin miktarına ilişkin sütunda 4092 yazılması gerekirken miktarın 186 olarak yazılması.
83 Birim fiyat teklif cetvelinin yalnızca birinci ve altıncı sayfalarının imzalanıp kaşelendiği, diğer sayfalarında herhangi bir imza veya kaşe bulunmaması elenme sebebi midir?
84 Rulo üzerinden teklif verilmesi gerekirken adet üzerinden teklif verilmesi
85 İstekli tarafından birim fiyat teklif cetvelinin miktar sütununda değişiklik yapılması elenme sebebi midir?
86 Birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemlerinde montaj malzemesi bedelinin bulunmaması gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmak mevzuata uygun mudur?
87 Birim fiyat teklif cetvelinde yer alan ve idarece hazırlanmış A bölümünde yer alan iş kalemlerinin miktarına isteklilerin müdahale edemeyeceği,hakkında.
88 İdarece malzeme giderlerinin teklif fiyata dahil olduğu belirtilmekle birlikte birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması mevzuata uygun mudur?
89 Yıllık izin ücreti bedelinin teklif fiyata dahil edilmesinin istendiği,ihalede birim fiyat teklif cetvelinde yıllık izin ücreti ilişkin olarak ayrı bir satır açılması gerekir mi?
90 İhale dokümanı kapsamında isteklilere verilen birim fiyat teklif cetvelindeki miktarlardan farklı miktarlar belirtilmesi elenme sebebi midir ?
91 İsteklilerce de ihale dokümanı kapsamında sunulan birim fiyat teklif cetvelinin kullanılmasının zorunlu mudur?
92 Birim fiyat teklif cetveline 38 iş kalemine ilişkin tutarların toplanması sonucunda 5.235.000,86 TL’ye ulaşılması gerekirken toplam tutarın birim fiyat teklif cetvelinde 5.235.000,88 TL olarak yer alması elenme sebebimidir?
93 Birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmeyen maliyetlerin isteklilerce maliyet bileşenlerine dahil edilebilirmi ?
94 Birim fiyat teklif cetvelinde kıdem tazminatına ilişkin düzenleme yaoılması mevzuata uygunmudur?
95 Toplam 309 kişi olarak öngörülen yardımcı personele ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde 70 ve 239 kişi üzerinden 2 ayrı satır açılmış olması mevzuata aykırımıdır?
96 Kısmi teklife açık gerçekleştirilen ihalede işin 2 ayrı kısma ayrıldığı her bir kısım için ayrı iş deneyim belgesi sunulması şartının getirilmesi mevzuata uygunmudur?
97 İdari Şartname’nin maddesinde belirtilen telekom hatlı telefon, bilgisayar, faks, fotokopi makinası, telsiz telefon (1 adet) evrak dolabı, masa, sandalye, misafir koltuğu gibi malzemeler için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması
98 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, işçilik maliyeti için birim fiyat teklif cetvelinde yol ve yemek giderleri ayrıca bir satır açılmasına gerek varmıdır?
99 Birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzasız ve kaşesiz olduğu gerekçesiyle teklifinin değerlendirme dışı bırakılmaı mevzuata uygunmudur?
100 Birim fiyat teklif cetvelindeki iki iş kalemi için “0” TL teklif edilmesi elenme sebebimidir?