Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
161 YAZ DÖNEMİ BOYUNCA ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİLERE İŞİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ SÜRESİ AYBAŞI VE AY SONUNA DENK GELMEDİĞİ İÇİN BU AYLARDAN GERİYE KALAN GÜNLER İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI SATIR AÇILARAK KIST (ARTIK GÜN) HESABI YAPILMASI GEREKTİĞİ
162 İHALEDE, ANA GİDER KALEMİ “İŞÇİLİK” OLMASINA KARŞIN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İŞÇİLİĞE SATIR AÇILMADIĞI
163 FİYAT TEKLİF MEKTUBUNDA, TARİH BELİRTİLMEDİĞİ VE EKİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İHALE KAYIT NUMARASI YAZILMADIĞI GEREKÇESİYLE, BAŞVURU SAHİBİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASININ MEVZUATA AYKIRI OLDUĞU
164 BAŞVURU SAHİBİNİN BİRİM FİYAT AYLIK YOL GİDERİ İÇİN ÖNGÖRDÜĞÜ 66,14 TL’LİK BİRİM FİYATIN, 66,15 TL’LİK BİRİM ASGARİ MALİYETİ KARŞILAMAMASI
165 BİRİM FİYAT TEKLİF ALINMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ GEREKEN İHALENİN GÖTÜRÜ BEDEL ÜZERİNDEN TEKLİF ALINMAK SURETİYLE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE TEKLİF MEKTUBUNUN GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İLE EKİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ OLARAK VERİLMESİ, GÖTÜRÜ ....
166 İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN İSTEKLİNİN SUNDUĞU BİRİM FİYAT ANALİZLERİNDE ASGARİ ÜCRETTEN DAHA DÜŞÜK İŞÇİLİK ÜCRETİ ÖNGÖRÜLEREK YAPILAN MALİYET AÇIKLAMASININ UYGUN GÖRÜLMESİNDE MEVZUATA UYARLIK BULUNMADIĞI
167 ELEKTRİK TESİSATI İLE İLGİLİ BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BİRİM FİYATININ YÜZDE 78 EKSİKLİKLE BİRİM FİYAT TEKLİF EDİLMESİ
168 FİRMANIN AYNI İŞ KALEMLERİNE İLİŞKİN BİRDEN FAZLA AÇIKLAMA YAPTIĞI VE SÖZ KONUSU AÇIKLAMALARDA BİRİM FİYATLARIN FARKLILIK ARZ ETTİĞİ, BU DURUMUN DA İŞ ARTIŞI VE EKSİLİŞİ NOKTASINDA SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINDA İDARE İLE YÜKLENİCİ ARASINDA SORUNLAR ...
169 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE TEMİZLİK VE İLAÇLAMA İŞLERİNDE KULLANILACAK OLAN MALZEMEYE AİT MALİYET KALEMİNE İLİŞKİN AYRI BİR SATIRIN AÇILMADIĞI
170 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELLERİNDE YER ALAN BİRİM FİYATLARIN AYNI OLMASINA RAĞMEN TOPLAM TEKLİF TUTARLARININ FARKLI OLDUĞU
171 AYNİ GİYİM MALİYETİNİN AYRI BİR İŞ KALEMİNDE BELİRTİLMESİ GEREKİRKEN, BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYNI SATIRDA GİYİM İLE İŞÇİLİĞİN BİRLEŞTİRİLDİĞİ
172 TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN SİGORTA GİDERİNE TEKLİF CETVELİNDE AYRI BİR KALEMDE YER VERİLMEMESİ
173 2 YILLIK İHALEDE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN AY GÜN SAAT HANESİNE 24 AY YAZILMAMASI
174 İSTEKLİNİN TEKLİF MEKTUBU EKİNDE SUNMUŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İLE AŞIRI DÜŞÜK TEKLİF AÇIKLAMASINDA FARKLI BİRİM FİYATLARA YER VERDİĞİ
175 AŞIRI DÜŞÜK SORGULAMADA BİRİM MALİYET CETVELİNİN SUNULMAMASI
176 BİRİM FİYATLARIN SON GEÇİCİ VEYA ONDAN BİR ÖNCEKİ VERGİ BEYANNAME DÖNEMİNDE TESPİT EDİLEN BİRİM ORTALAMA MALİYET OLUP OLMADIĞININ BELİRLİ OLMADIĞI
177 BİRİM FİYAT TEKLİF ALMAK SURETİYLE İHALESİ YAPILAN İŞLERDE, DEĞERLENDİRMENİN TOPLAM TEKLİF TUTARI ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAĞI, HER BİR İŞ KALEMİ İÇİN ÖN GÖRÜLEN FİYATIN TEKLİF EDİLMESİ GEREKEN TUTARI KARŞILAMASI GEREKTİĞİ
178 İSTEKLİNİN 2010 FİYATLARI YERİNE 2009 YILI FİYATLARINI KULLANDIĞI
179 BAYINDIRLIK BİRİM FİYATLARINI FİİLEN KULLANMAYAN ANILAN İSTEKLİNİN SUNMASI GEREKEN ANALİZLERİ SUNMADIĞI GEREKÇESİYLE TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI GEREKTİĞİ
180 ZEYİLNAMEDE YER ALAN DOLDURULMAMIŞ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEN FARKLI OLARAK GİYİM MALİYETİ KISMINA AİT FAZLADAN SATIR AÇILDIĞI