Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
61 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede işçilik giderlerinin birim fiyat teklif cetvelinde yer verilen iş kalemleri içerisine dâhil edilmek suretiyle teklifin hazırlanması gerektiği
62 Şartname maddelerinde belirtilen giderin birim fiyat teklif cetvelinde yer alan diğer maliyet bileşenlerine eklenmek suretiyle teklif fiyata dâhil edilmesi gerektiği
63 Birim fiyat cetvelinin her sayfasının imzalanmamış olması
64 Birim fiyat teklif cetvelinde toplam tutarın belirtilmemesi.
65 Birim fiyat teklif cetvelinin sadece ilk sayfanın imzalanmamış olması
66 Khbys Ve Hbys Hizmeti Alımı İhalesinde eğitim gider için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması ……………….
67 Resmi ve dini bayramlarda birim fiyat teklif cetvelinde ilişkin satır açılmış olmasına karşın, bu maliyetin yaklaşık maliyet hesabına dâhil edilmemesi.
68 İşçilerin ilgili testlerinin ve aşılarının yapımı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılmaması
69 Birim fiyat teklif cetvelinin her sayfasında kaşe ve imza bulunmadığı
70 Birim fiyat teklif cetvelinde işçilik giderlerine ilişkin olarak miktarları 8 ay ve 7 gün olmak üzere iki farklı iş kalemi oluşturulması gerekirken, 249 gün olarak tek bir iş kalemi oluşturulması.
71 Birim fiyat teklif cetvellerinin her sayfası imzalanmaması.
72 Birim fiyat teklif cetvelinin ilk üç sayfasında imza ve kaşe bulunmadığı, son sayfasının imzalı ve kaşeli olması elenme sebebi midir?
73 Birim fiyat teklif cetvelinin zeyilname ile değişiklik yapılmış son haline uygun olmaması
74 Resmi ve dini bayram çalışması için iki ayrı satır açılması.
75 Birim fiyat teklif cetvelinde istihdam edilecek özürlü personele ilişkin ayrı bir satır açılmaması
76 Birim fiyat teklif cetvelindeki Proje bedeli iş kalemi için teklif edilen birim fiyat sütununun boş bırakılması elenme sebebi midir?
77 Birim fiyat teklif cetveli standart formunda 1.070,131 m3 olarak belirlenen 4 kaleme ait miktarı 1.070,13 m3olarak belirlenmesi elenme sebebi midir?
78 İş kalemi için birim fiyat teklif cetvelindeki “teklif edilen birim fiyat sütununa 0 TL teklif edilmesi
79 Bahçe ekipmanları içerisinde yer alan hortum ve tel fırça için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir satır açılması gerekir mi?
80 Birim fiyat teklif cetvelinin standart forma uygun olmaması