Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
21 Birim Fiyat Teklif Cetveli’nde adı, soyadı/ ticaret unvanı bölümünde imza ve kaşesinin bulunmaması elenme sebebimidir.
22 birim fiyat teklifi cetvelindeki yer alan iş kalemlerine hiç fiyat verilmemesi elenme sebebimidir ?
23 ayrı bir iş kalemi bünyesinde bulunmayan giderlerin, birim fiyat teklif cetvelindeki diğer kalemlerin içerisine yansıtılması gerektiği
24 birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasının imzalanmamış olmasında uygulama.
25 birim fiyat teklif üzerinden ihale edilen işlerde, birim fiyat teklif cetveli standart formu değiştirilerek teklif verilmesi elenme sebebimidir.
26 28 gün süren şubat ayı için 28 gün üzerinden satır açılması mevzuata uygunmudur.
27 birim fiyat teklif cetvellerinde cam temizliği miktarının isteklilerce farklı yazılması
28 birim fiyat teklif cetvelinde iş kalemine ait miktarlar için binlik ayraç olarak nokta (.) kullanılmış olmasında uygulama.
29 mali sorumluluk sigortası silahlı iş kalemlerine ilişkin 0,00 TL fiyat yazması.
30 aracın İdari Şartname’nin maddesinde teklif fiyata dahil olduğu düzenlendiği halde, birim fiyat teklif cetvelinde ayrı bir iş kalemi olarak satır açılmamasında uygulama..
31 teklif cetvelindeki UBB numarasının teklifin esasına ilişkin olmaması
32 birim fiyat teklif cetvelinde yer alan bazı iş kalemlerine ilişkin “İş Kalemi Adı ve Kısa Açıklamaları” kısmının standart forma uygun olmaması.
33 Kent Estetiği Çalışmaları İçin Bakım Onarım ve Temizlik İşleri Hizmet Alım İşinde iletişim giderine ayrı bir satır açılma sı
34 Yüklenici birim fiyat teklif mektubunda teklif ettiği temizlik malzemesi ve ekipman bedellerini, idarenin iş eksiliş ve artışlarında kullanılmak üzere birim fiyat bazında sözleşme aşamasında idareye sunacaktır düzenlemesi
35 birim fiyat teklif cetvelinin ikinci sayfasının ortak girişimin özel ortağı tarafından imzalanmaması.
36 teklif edilen birim fiyat” sütununda birim fiyata yer verilmeksizin, teklif edilen tutara ilişkin sütuna “ birim ” rakamının yazılması.
37 ayni yol gideri için ayrı satır açılması
38 düz işçi sayısının şartname ve , birim fiyat teklif cetvelinde farklı olması
39 İdari Şartname’nin maddesinde belirtilen Çöp Faraşı PVC Çöp Torbası Dezenfektan yağ sökücü gibi malzeme giderleri birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması
40 birim fiyat teklif cetvelinde, iş kalemine ait birim ve miktar sütunlarının boş bırakılmış olması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma