birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşenin olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?

...eri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,..” düzenlemesi yer almaktadır. İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan 7 Ağustos...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.