Tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılması gerekirken bu işlemin kargo yoluyla yapılması uygun mudur?

İdare tarafından bu istekliye kesinleşen ihale kararının faksla tebliğ edildiği, teyit için tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılması gerekirken bu işlemin kargo yoluyla yapıldığı anlaşılmıştır. Teyit işleminin iadeli taahhütlü mektupla yapılması gerekirken kargo yoluyla yapılmasının yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerine aykırı olduğu sonucuna varılmış olup, başvuru sahibinin bu konudaki iddiası yerinde olmakla birlikte bu aykırılık ihalenin iptaline ya da düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmesini gerektirecek bir aykırılık olarak değerlendirilmemiştir.

İzlenme Sayısı: 9700