İhalelerde Sunulacak Belgelerin EKAP’a Yüklenmesi Hakkında

17/03/2024 tarihinden itibaren EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfaları üzerinden sorgulanarak temin veya teyit edilemeyen belgeler; EKAP’a kayıtlı gerçek/ tüzel kişiler tarafından kullanıcı sayfalarına yüklenebilecektir.

 Belgelerin, İhale Uygulama Yönetmeliklerinde belirtildiği şekilde belgelerin sunuluş şekline uygun olarak okunaklı bir biçimde sisteme yüklenmesi ve belgeye ilişkin olarak; tür, düzenleyen kurum/kuruluş, ad, tarih ve sayı, imzalayan kişi ve unvanı ile belge özelliğine göre ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerden oluşan verilerin girilmesi gerekmektedir. 

Yüklenen belgeler, Kurum tarafından yapılacak ikinci bir duyuru sonrasında elektronik ihalelerde yeterlik bilgileri tablosundaki ilgili alanlar ile ilişkilendirilmek suretiyle kullanılabilecektir.

Belge yükleme işlemine ait kullanım kılavuzuna aşağıda yer alan bağlantıdan erişim sağlanabilecektir.

Saygı ile duyurulur.

https://dosyalar.kik.gov.tr/genel/IhaleGovTr/%C4%B0stekliBelgeY%C3%BCklemeveG%C3%B6r%C3%BCnt%C3%BCleme_KullanimKilavuzu.pdf