PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK R KATSAYILARI

PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI OLMAYAN HİZMET ALIMI İHALELERİNDE SINIR DEĞERİN TESPİTİNDE KULLANILACAK

R KATSAYILARI (2024 YILI)

 

 

İhalenin Konusu*

R Katsayısı

Araç Kiralama Hizmetleri

0,72

Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler

0,87

Malzemeli Yemek Hizmetleri

0,79

Mühendislik Hizmetleri

0,74

Sigorta Hizmetleri

0,78

Personel/Öğrenci Taşıma Hizmetleri

0,72

Diğer Hizmetler

0,71* Birden fazla hizmet konusunu içeren işlerin ihalelerinde, yaklaşık maliyet içinde ağırlıklı olan konuya göre R katsayısı tespit edilecektir.