Kamu İhale Kararları Teklif zarfı / Toplam: 104 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 teklif zarfının ihale komisyonuna, eski belediye başkanı kardeşi tarafından elden teslim edilmesi.
2 İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif zarfında yapıştırılan yerinin üzerinde kaşesinin yer aldığı ancak imzasının bulunmaması
3 teklif zarfının yapıştırılan yerinin kaşelendiği ve zarfın yapıştırılan yerinin değil diğer yüzünün imzalanması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 teklif zarfını idareye teslim etmekle yetkilendirilmiş kişinin ihaleye vekâleten katılmış sayılır mı?
5 teklif zarfını idareye elden teslim eden kişinin temsil yetkisini gösteren belgelerin teklif dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
6 teklif zarfında kaşe bulunmadığı
7 teklif zarfının açık olarak sunulması….
8 teklif zarfında istekliye ait mühür bulunmaması....
9 teklif zarfı üzerinde ihale kayıt numarasının bulunduğu,halde ihale konusu işin adının yazılmaması sebebiyle istekli ihale dışı bırakılır mı?
10 ihale dokümanı kapsamında teklif zarfı içinde sunulması istenilen bir belgenin eksik olması halinde, bu eksik belgenin tamamlatılamayacağı.
11 yeterlik kriteri olarak düzenlenen ve teklif zarfı kapsamında sunulması gereken belgelerin bilgi eksikliği kapsamında olmadığı,
12 İhaleye katılacak iki ayrı firmanın teklif zarflarının aynı kişi tarafından idareye teslim edilmesinde uygulama nasıl olmalıdır?
13 teklif zarfının kaşelenmekle birlikte imzalanmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması.
14 kargo yoluyla gönderilen teklif zarfının imzalı ve kaşeli olan ucunun açık olarak çıkmasından dolayı ihale dışı bırakılması.mevzuata uygun mudur?
15 teklif zarfının kaşelenmekle beraber imzalanmadığı sebebiyle isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması
16 teklif zarfının üzerindeki kurum adresinin yanlış yazılması ihale dışı bırakılma nedenimi dir?
17 Teklif zarfının üzerinde idarenin açık adresine yer verilmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
18 teklif zarfı açıldıktan sonra, teklif zarfının üzerinde ihale adının yanlış yazılmasının tespit edildiğinde istekli ihale dışı bırakılırmı?
19 teklif zarfının üzerinde ihale kayıt numarasının doğru olduğu,idarenin adı ve açık adresinin yanlış olması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
20 Teklif zarfı üzerinde (TCDD) 2. Bölge Malzeme Müdürlüğü yazması gerekirken AYAŞ BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ yazması