Kamu İhale Kararları Teklif zarfı / Toplam: 104 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
61 ihale tarihinde açılması gereken bir teklif zarfının açılmaksızın iade edilmesinde uygulama
62 zarf üzerinde idare adresinin “Muhaberat Servisi Organize Sanayi Bölgesi Sarı Cad. Nilüfer/BURSA” yerine “Mehmet Akif Mah. Lütfi Köker Bul. No:35 46100 Merkez – Kahramanmaraş” olarak yazılması.
63 Teklif zarfında idarenin adresinin yanlış olduğu gerekçesi ile teklif zarflarını açılmaması
64 İdare adresinin “Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü ADANA” yerine “Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi” olarak yazılması elenme sebebi midir?
65 Teklif mektubu, geçici teminat mektubu ve banka referans mektubu gibi belgelerde zeyilname ile düzeltilmiş idare adı yerine zeyilname öncesindeki idare adının kullanılmış olması
66 Teklif zarfının yapıştırılan kısmında istekli firmanın üç kaşesi ve imzanın olması .
67 Teklif zarfının yapıştırılan kısmında istekli firmanın üç kaşesi ve imzanın olması .
68 Teklif zarfının yapıştırılan kısmının imzasız olması.
69 Teklif zarfı üzerindeki imzaların yetkili kişiye ait olmaması ve yapılan yazılı sorgulama neticesinde isteklinin imza sahibi ile ilgili bir bilgi sunmaması elnme sebebi midir ?
70 Şirkete ait kaşede yer alan adresle teklif zarfında yer alan adresin birbirinden farklı olması.
71 Teklif zarfı üzerine ihale konusu işin adının yanlış yazıldığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmaması mevzuata uygun mudur?
72 Teklif zarfı üzerinde idarenin adresi kısmına ‘Adana’ yazılması gerekirken ‘Ankara’ yazılmış olması elenme sebebi midir?
73 İdareye elden teslim edilen teklif zarfında idarenin açık adresinin yazılmadığı gerekçesiyle zarflarının idare tarafından açılmadan iade edilmesi mevzuata uygunmudur?
74 Teklif mektubunun ön yüzünde idarenin açık adresinin belirtilmemesi elenme sebebimidir?
75 Teknik şartnamede istenilen belgeyi teklif zarfında sunmayan isteklinin ihale dışı bırakılması uygunmudur?
76 TEKLİF DIŞ ZARFININ KAŞELENDİĞİ, ANCAK İMZA VEYA MÜHRÜN OLMADIĞININ
77 İŞ ORTAKLIĞI’NIN TEKLİF ZARFINDAKİ İMZANIN KRİMİNAL İNCELEMESİ YAPILMADAN ALINAN DÜZELTİCİ İŞLEM KARARI
78 OTURUM KAPANDIKTAN SONRA TEKLİF ZARFININ EVRAK GİRİŞİNDE GÖREVLİ İDARE PERSONELİNCE İHALEDEN ÖNCE AÇILMIŞ OLDUĞUNUN FARK EDİLMESİ GEREKÇE GÖSTERİLEREK UYGUN SAYILMAMASItt
79 TEKLİF ZARFININ UYGUN OLMADIĞININ İKİNCİ OTURUMDA FARK EDİLDİĞİttt
80 TEKLİF DOSYASINI, KOLİ İÇERİSİNDE TESLİM ETTİĞİ, ANCAK KOLİNİN ALT VE ÜST KAPAKLARININ SADECE KOLİ BANDI İLE YAPIŞTIRILDIĞI, KOLİNİN İMZALANIP KAŞELENMEDEN TESLİM EDİLDİĞİ