Kamu İhale Kararları Teklif zarfı / Toplam: 104 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
81 TEKLİF ZARFININ UYGUN OLMADIĞININ İKİNCİ OTURUMDA FARK EDİLDİĞİ
82 TEKLİF ZARFININ DAHA ÖNCEDEN SEHVEN AÇILMIŞ OLDUĞU KABUL EDİLEREK TEKLİFİNİN DEĞERLENDİRME DIŞI BIRAKILMASI İŞLEMİ İLE SINIR DEĞER HESABININ DEĞİŞECEĞİ
83 ÖN YETERLİK BAŞVURU ZARFLARI SÖZ KONUSU MEVZUAT HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE BASILI EVRAK OLARAK
84 ÖN YETERLİK BAŞVURU ZARFININ YAPIŞTIRILAN YERİNİN ADAY TARAFINDAN İMZALANARAK, MÜHÜRLENMESİ VEYA KAŞELENMESİ GEREKİRMİ
85 İKİ ADET ZARFIN SUNULDUĞU
86 TEKLİFİNİN, İSTEKLİ ADINA İHALEYE TEMSİL YETKİSİ OLMAYAN VE ŞİRKET İLE HERHANGİ BİR RESMİ BAĞI BULUNMAYAN BİR ŞAHIS TARAFINDAN VEKALETNAME OLMAKSIZIN TESLİM EDİLDİĞİ
87 TEKLİFİN VERİLMESİNE İLİŞKİN ŞARTLARIN YERİNE GETİRİLMEMESİNDEN KAYNAKLANAN SORUMLULUĞUN TEKLİF VERENE AİT OLDUĞU
88 Teklifin hangi işe ait olduğunun teklif zarfı üzerinde belirtilmesinin amacı nedir?
89 Teklif zarfı üzerinde bulunan ikn numarasının anlamı nedir?
90 Zarfın üzerinde ihale adının “Avcılar D.100 Karayolu Kuzey……..” yerine “Avcılar D-100 Karayolu Üzerinde,………” ibaresini içermesi sebebiyle elenmesi uygun mudur?
91 Teklif zarfının üzerinde, idarenin açık adresinin bulunmaması sebebiyle, idare tarafından değerlendirmeye alınmaması uygun mudur?
92 Teklif zarfı üzerinde ihale tarihinin 11.11.2008 yerine 11.11.2007 şeklinde yazılmış olmasının mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
93 İsteklinin teklif zarfı üzerinde imzasının olmaması
94 Teklif zarfının üzerinde idarenin adresinin yanlış yazılması VE teklif zarfının açılmadan iade edilmesi gerekirken, teklif zarfının açıldığı ve teklif değerlendirmesi yapılması mevzuata uygun mudur?
95 Teklif zarfında teklifin hangi işe ait olduğunun belirtilmemesinde ihale dışı bırakılır mı ?
96 İhale saati öncesinde teklifini geri çekme talebinin idarece kabul edilmesi uygun mudur?
97 Teklif mektubu dış zarfındaki tebligat adresi ile zarf üzerindeki kaşede yazılı adresin farklı olmasının mevzuata aykırılık teşkil eder mi?
98 İdarenin adresinin açık adres olarak yazılmadığı gerekçesiyle teklif zarfının açılmaması teklif zarfının pilot ortak tarafından imzalanması yeterli midir?
99 KANUNDA ÖNGÖRÜLEN ŞARTLARI SAĞLAMAYAN TEKLİF ZARFLARININ FOTOKOPİSİ ALINDIKTAN SONRA SAHİPLERİNE İADE EDİLECEĞİ
100 TEKLİF ZARFINDA İDARE ADINDAKİ “HASTANE” İBARESİNİN “MERKEZ” OLARAK HATALI BİR ŞEKİLDE YAZILMASI