teklif zarfını idareye elden teslim eden kişinin temsil yetkisini gösteren belgelerin teklif dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?

teklif zarfını idareye elden teslim eden kişinin temsil yetkisini gösteren belgelerin teklif dosyasında bulunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur? 

...halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Başvuru...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.