teklif zarfını idareye teslim etmekle yetkilendirilmiş kişinin ihaleye vekâleten katılmış sayılır mı?

teklif zarfını idareye teslim etmekle yetkilendirilmiş kişinin ihaleye vekâleten katılmış sayılır mı?

...halinde; vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesinin sunulması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır. Başvuru...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.