İhale Komisyonlarının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

İhale Komisyonlarının Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

1-İhale Komisyonlarını Önemi

2-Komisyonlar Kim ve Kimler Görevlendirilir

3-Yedek Üyelerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilecekler

4-Uzman Üyeler

5-Belediyelerde Seçilmiş Encümen Üyelerinin Durumu

6-Belediye Başkan Yardımcısının Komisyonda ki Görevi

7-Üniversitelerde Genel Sekreter ve Geneler Sekreter Yardımcısının Durumu

8-Komisyonda Kimler Görev Alamaz

9-Komisyonlarda Görev Alanların Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonlarına Etkisi

10-EKAP ’ta Doküman Görme

11-İhale İşlem Dosyasının Komisyonlarca İncelenmesi

12-Yaklaşık Maliyet Komisyon Üyelerine Verilecek mi?

13-Komisyonun Karar Alması

14-Teklif Zarfı Nasıl

15-İhalede evraklar nasıl incelenir. Uygulamalı detaylı

16-Teklif zarfı incelerken nelere dikkat edilmeli

17-Teklif mektubu incelerken nelere dikkat edilmeli

18-Geçici teminatı incelerken nelere dikkat edilmeli

19-İş deneyim belgesi incelerken nelere dikkat edilmeli

20-Yeterlilik kriterleri nelerdir nasıl incelenir

21-Yetkili satıcılık nedir. Nasıl incelenir

22-Kapasite raporu incelerken nelere dikkat edilmeli

23-Ticaret sicil gazetesi incelerken nelere dikkat edilmeli

24-UBB veya TİTUBB hakkında ayrıntıları

25-Demonstrasyon nasıl yapılır ayrıntıları

26-Katalog ve numune değerlendirilmesi

27-Bilgi ve belge eksikliği nedir?

28-Komisyonların EKAP ’ta yapacağı işlemler

29-Teklif Değerlendirme

30-Aritmetik Hata

31-İhaleye Fesat Karıştırma Suçu 

32-Görevi kötüye kullanma Nedir?

33-Sahte Belge Düzenleme