Sözleşmeye davet yazısının iadeli taahhütlü posta yerine APS ile gönderilmiş olması mevzuata uygun mudur?

Kamu ihale mevzuatında, yukarıda aktarıldığı gibi, isteklilere yapılacak tebligat arasında faks ve iadeli taahhütlü posta sayılmasına karşın acele posta servisi sayılmamıştır. Ancak, acele posta servisi yoluyla yapılan tebligatın başvuru sahibine 04.11.2011 tarihinde ulaştığı ve bu tarihte sözleşmeye davet hususundan haberdar olduğu ve acele posta servisinin de iadeli taahhütlü posta servisi gibi kayıtlı bir posta türü olduğu dikkate alındığında, tebligatın acele posta servisi ile yapılmasının esasa etkisinin olmadığı
2012/UY.II-171

İzlenme Sayısı: 9902