Kamu ihale kurumu ve yerel gazetede yayınlanması gereken ilanın sadece yerel gazetede yayınlanması mevzuata uygun mudur?

4734 sayılı Kamu İhale Kanunun "İhale İlân Süreleri ve Kuralları" başlıklı 13 üncü maddesinde yer alan hükümler gereği ihale ilanının, Resmi Gazetede (Kamu İhale Bülteninde) ve işin yapılacağı yerde çıkan yerel gazetede yayımlanması gereken şikayete konu ihalede; ihale ilanının sadece 03.02.2009 tarihinde Bodrum Ekspres adlı yerel gazetede yayımlandığı, Kamu İhale Kurumu "İlan Yönetim Sisteminde (İlan durum izleme ekranı)" yapılan incelemede, idare tarafından 30.01.2009 ve 03.02.2009 tarihlerinde online gönderilen ihale ilanının "yetersiz yayım süresi" olması gerekçesiyle onaylanmayarak iptal edildiği tespit edilmiştir.

Bu durumda, şikayete konu ihale ilanının, sadece yerel gazetede yayımlandığı, Resmi Gazetede (Kamu İhale Bülteninde) yayımlanmadığı, bu hususun 4734 sayılı Kanunun 5 inci ve 13 üncü maddelerine aykırılık oluşturduğu, bu aykırılığın ihalenin bağlı bulunduğu İçişleri bakanlığına bildirilmesi gerekmektedir.

Toplantı No : 2009/032
Gündem No : 19
Karar Tarihi : 16.04.2009
Karar No : 2009/UH.I-1326

İzlenme Sayısı: 17746