İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması nasıldır?

İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) Hizmet İşleri Genel Şartnamesi,
2) İdari Şartname,
3) Sözleşme Tasarısı,
4) Birim fiyat tarifleri (varsa),
5) Özel Teknik Şartname (varsa),
6) Teknik Şartname,
7) Açıklamalar (varsa),
8.3. Zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir."şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeye göre sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralamasına göre işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre sözleşme tasarısı ile teknik şartname arasındaki öncelik sıralamasında sözleşme tasarısı daha önceliklidir.

İzlenme Sayısı: 23242