Birim fiyat teklif mektubun da; tebligata ilişkin herhangi bir belirleme yapılmaması durumunda tebligat hangi usulle yapılır?

Söz konusu teklif mektubunun anılan ihale konusu işe ilişkin olduğu, birim fiyat teklif mektubunun 5 inci maddesinde ise; tebligata ilişkin herhangi bir belirleme yapılmaması nedeniyle tebligatın; faks, elektronik posta veya posta vasıtası ile yapılabileceğinin kabul edildiği, nihayetinde söz konusu ihaleye ilişkin tebligatların elden yapıldığı görüldüğünden, idarenin cevabi yazısında belirtilen hususların başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına gerekçe gösterilemeyeceği anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifinin geçerli teklif olduğu, idarenin, eksik belge sunulması gerekçesi ile başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasına ilişkin tesis edilen kararının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2011/UM.I-38