Kamu ihalelerini yabancılar mı alıyor.

İhaleler yabancılara peşkeş mi çekiliyor.

Herkes bir köşede slogan atılıyor.hemen herkes atılan sloganlara fikir yürütür olduk.bizde yazımızın başlığımı böyle bir slogan atmak zorunda kaldık.yazımızın dikkat çekmesi ve okunması için .

21.yüzyıl bilgi çağı.sloganların değil bilgi nin hakim olduğu yıllar .. ancak toplum olarak bilgiden ve bilgiliden  çok fikri olanların      konuştuğu bir  zaman diliminde yaşıyoruz.

Değerli okuyucular bugün   Türkiye   Cumhuriyeti vatandaşı olanların  ve olmayanların 4734 sayılı kamu  ihale mevzuatına göre aldığı ihaleler ve tutarları konusunda bilgilendirme yapmak istiyorum.

2013 yılına toplam  129.093 ihale yapılmıştır.   ihaleler  sonucunda sözleşme bedeli toplamı 99.070.326.000   TL dir.

İdarece, ihaleye çıkılan alımın yaklaşık maliyet tutarına göre ihalenin yerli ve yabancı isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmıyacağına karar veriliyor.

4734 sayılı kamu ihale kanunun 8 .maddesinde eşik değerler belirlenmiştir. Eşik değerler her yılın ocak  ayında güncelenerek tebliğle duyuru yapılmaktadır.2014 yılı rakamları  

Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idarelerin mal ve hizmet alımlarında  868.486TL

 Kanun kapsamındaki diğer idarelerin mal ve hizmet alımlarında 1.447.479TL

yapım işlerinde 31.844.702TL

 

 ,   mevzuat  yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin ön yeterlik şartnamesi ile idari şartnamelerinde sadece yerli isteklilerin ihaleye katılabileceği şeklinde düzenleme yapılabilecektir. 1.447.479TL ve 31.844.702TL nin altında ihaleler 

 Ayrıca idarele , yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit ve üzerin.de olan hizmet alımı ve yapım işi ihaleleri ile yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında olmakla birlikte yabancı isteklilerin de katılımına açık olan hizmet alımı ve yapım işi ihalelerinin idari şartnamelerine, yerli istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanmasına ilişkin hüküm  konulması zorunluluk olmaktadır.

İhale kanununa göre yayınlanan ihale ilan metni   madesine bakılarak ,ihalenin yerli ve yabancı istekliler lehine açık  olup olmadığı nı anlayabiliriz.

2013 yılında eşik değerin altınada   91075  ihaleye çıkılmış karşılığında 36.163.357000  TL lik sözleşme yapılmıştır.   . Diğer bir deyişle 91075 ihalede yerli istekliler lehine  % 15 fiyat avantajı sağlanmıştır.

 

Eşik Değerin Üstünde 868.486TL, 1.447.479TL,ve31.844.702TLnin üzerinde 6.932  ihale yapılmış karşılığında 53.074.173.000  TL lik sözleşme  imzalanmıştır.

 

Kamu ihale mevzuatına göre eşik değerin altındaki ihalelerin yabancı isteklilerin katılımına açılması zorunluluğu bulunmadığı halde yaklaşık 3,3 milyar TL tutarındaki 7.078 adet(%7,77) ihale yabancı isteklilerin katılımına açılmıştır.

 

2013 yılında uyruklarına göre yüklenicilerin üstlendikleri toplam sözleşme sayısı, sözleşme bedeli ve toplam ihaleler içindeki payları  . İlgili dönemde, yabancı yüklenicilerin üstlendiği sözleşmelerin toplam sözleşmeler içindeki payı tutar olarak %2,08, sözleşme adedi olarak %0,23 olmuştur. Yüklenici başına düşen ortalama sözleşme sayısı 3,80’dir.

 

2013 yılında  yapılan ihalelerden Türkiye cumhuriyeti   VATANDAŞLARININ aldığı ihaleler ise,  47714 yüklenici , 182232 adet sözleşme,  97.014.978 TLdir.      ..

 

2013 yılında yabancı isteklilerin aldığı  ihaleler ise    334 yükleniciyle  429 adet sözleşme ve 2.055 .448t TL dir.  .

 Aynı yılda AB  vatandaşları 198 ihale karşılığı olarak 1.310.054 TL  lik ihale kazanmıştır.

Aynı yılda ABD vatandaşları   52  yükleniciyle 55.421 TL   lik sözleşme imzalanmıştır.

 

Diğer yabancı ülkelerden katılan 84 kişi yada şirket  ile  689.973tllik sözleşme imzalanmıştır.

 Türkiye cumhuriyeti vatandaşları ihalelerin   % 97,93 ünü ,AB vatandaşları ise %1.32 sini , ABD vatandaşları ise 0,06 sını, Diğer yabancı ülkelerin vatandaşları ise 0,70  kazanmışlardır.

  Değerli okuyucular  yazımızda rakamlar ,kamu ihale kurumu  internet sitesinden alınmıştır.

Yazımızın başında ihaleler yabancılarmı alıyor diye sormuştuk.yüzde 99.73 ü   Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarında kalıyor.

 

 Kamu ihalelerinde daha fazla bilgi için www.kamuihalekararlari.com u ziyaret ediniz.