Kamu İhale Kararları Türkçe tercüme / Toplam: 15 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 yabancı dilde düzenlenmiş belgelerin Türkçe tercümelerinin teklif dosyasında sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
2 kit prospektüslerinin sadece yabancı dilde sunulması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 yabancı dilde düzenlenen iş bitirme belgesinin , tercüme işlemini gerçekleştiren yeminli tercüman bilgileri ile noter tarafından gerçekleştirilen onay işleminde tasdik edilen yeminli tercüman bilgilerinin birbiri ile uyuşmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 cihaza ait katalogların Türkçe çevrisinin sunulduğu, ancak yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmadığı ve noterce onaylanmaması.
5 teklif dosyalarında sunulan 2004/22/AT (Ml-002) tip onay belgesinin Türkçe tercümesinin sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
6 Mikromanipülatör Sistemi ihalesinde kataloğun Türkçe tercümesinin bulunmaması.
7 teknik dokümanların Türkçe olmaması değerlendirme dışı bırakılma gerekçesi olurmu.
8 sifiliz kan testi için orijinal doküman, veTürkçe kılavuz sunulmaması
9 monitörün, teknik şartnamenin maddesini karşılamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu cihaz l Türkçe haricinde sunulması halinde kabul edilebilecek belgelere mevzuatta yer verilmişmidir?
10 Teklifi ekinde sunmuş olduğu belgelerin Türkçe tercümeleri bulunmaması elenme sebebimidir?
11 TEKLİFİN VEYA BELGENİN YORUMLANMASINDA TÜRKÇE TERCÜME ESAS ALINACAKTIR.
12 TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN ALTERNATÖR BÖLÜMÜNE İLİŞKİN OLARAK İSTENİLEN ASGARİ ŞARTI SAĞLADIĞINA İLİŞKİN DİLİ TÜRKÇE OLAN BELGEDE HERHANGİ BİR BİLGİNİN YER ALMADIĞI
13 YABANCI BELGELERİN İSE (ODA KAYIT BELGESİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ, İMZA SİRKÜLERİ) AZERİ NOTER TARAFINDAN ASLINA UYGUN OLDUĞUNUN ONAYLANDIĞI, YABANCI BELGELERİN AZERBAYCAN’DAKİ TÜRKÇE TERCÜMELERİNE İLİŞKİN BELGELERDE DE AYNI NOTERİN ONAYININ OLMASI VE
14 YABANCI DİLDE SUNULAN KATALOGLARIN TÜRKÇE TERCÜMELERİNİN SUNULMAMASI
15 TEKLİF EDİLEN IMMULİTE 2000 VE ADVİA 1800 SİSTEMLERİNE İLİŞKİN İNGİLİZCE KATALOGLARIN SUNULDUĞU, BU KATALOGLARA AİT TÜRKÇE TERCÜMELERE İSE DOSYA KAPSAMINDA YER VERİLMEDİĞİ