YABANCI BELGELERİN İSE (ODA KAYIT BELGESİ, TİCARET SİCİL GAZETESİ, İMZA SİRKÜLERİ) AZERİ NOTER TARAFINDAN ASLINA UYGUN OLDUĞUNUN ONAYLANDIĞI, YABANCI BELGELERİN AZERBAYCAN’DAKİ TÜRKÇE TERCÜMELERİNE İLİŞKİN BELGELERDE DE AYNI NOTERİN ONAYININ OLMASI VE

...ne ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.