cihaza ait katalogların Türkçe çevrisinin sunulduğu, ancak yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye çevirisi yapılmadığı ve noterce onaylanmaması.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesi” başlıklı 16’ncı maddesinde “…16.9. Katalog, kılavuz, çizim, fotoğraf vb. belgeler ve/veya numune istenen ihalelerde, tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında bu belgelerden ve/veya numune üzerinden teknik şartnameye uygunluk değerlendirmesi yapılır. Tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında anılan belgeler ve/veya numune üzerinden teknik değerlendirme yapılmasının öngörülmemesi halinde ise bu durumun ihale dokümanında belirtilmesi koşuluyla istenen belgelerin ve/veya numunenin sadece teklif ekinde sunulup sunulmadığına bakılır.”

...iştir. Söz konusu isteklinin 1 numaralı iddiasının (c), (d), (e), (f) ve (g) bölümlerine ilişkin olarak yapılan incelemede; bahsi geçen iddiaların katalog üzerinden yapılan inceleme...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.