teklif dosyalarında sunulan 2004/22/AT (Ml-002) tip onay belgesinin Türkçe tercümesinin sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, başvuruya konu ihalenin 24 ve 30’uncu kısımlarına yönelik en düşük tutarda teklif verildiği, ihale komisyonu tarafından belge kontrol sürecinde herhangi bir belge eksikliği tespit edilmediği halde 23.06.2017 tarihinde kendilerine EKAP üzerinden tebliğ edilen komisyon kararına göre, teklif dosyalarında sunulan 2004/22/AT (Ml-002) tip onay belgesinin Türkçe tercümesinin sunulmadığı ve TS 5910 EN 1359/199 standardına uygunluk belgesine ait test raporlarının eksik olarak sunulduğu gerekçelerine yer verilerek tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı

...est raporunun teklif dosyasında sunulmadığı kabul edilmiş olup, TS 5910 EN 1359/1999 standardına uygunluk belgesi sunulduğundan söz konusu test raporunun sunulmasına gerek bulunmadığı, bu...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.