Kamu İhale Kararları Birim fiyat / Toplam: 180 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
141 TEKNİK ŞARTNAME VE BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU EKİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SÖZ KONUSU KONSERİ 5 SANATÇININ VERECEĞİNİN BELİRTİLDİĞİ ANCAK YAZILI AÇIKLAMALARDA 4 (DÖRT) SANATÇININ ADININ YAZILDIĞININ VE BEŞİNCİ SANATÇININ KİM OLDUĞUNA DAİR YAZILI
142 PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI BİR HİZMET ALIMI OLMADIĞI, BUNA RAĞMEN İSTEKLİ OLABİLECEKLERE İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA “PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI İÇİN” İBARESİNİ TAŞIYAN BİR BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN VERİLDİĞİ
143 İDARİ ŞARTNAMEDE VE BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞTIRILACAK 5 FARKLI ÜCRET GRUBUNUN HANGİ ORANLARDA ÜCRETE TABİ OLDUĞUNUN AÇIK OLARAK BELİRTİLMEDİĞİ
144 BİRİM FİYATIN YAZILMADIĞI, TUTAR KISMININ BİRİM FİYAT İLE MİKTARIN ÇARPILMAK SURETİYLE BULUNMASI GEREKTİĞİ HALDE, BİRİM FİYAT SÜTUNUNUN DOLDURULMADIĞI VE BU DURUMUN BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU EKİ CETVELİN UYGUN OLMAMASI SONUCUNU DOĞURDUĞU
145 İSTEKLİLERE VERİLEN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ İÇİN CETVELDE AYRI BİR SATIRIN AÇILMADIĞI,
146 BİRİM FİYATI TEKLİF EDEN İSTEKLİNİN 0,05 TL YERİNE 0,054 TL TEKLİF ETMESİ
147 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNİN AÇIKLAMALARI DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMADIĞI, ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA ÜCRETİ İÇİN İSTEKLİLERİN TEKLİF ETTİĞİ BEDELLERİNİN TOPLAM TEKLİF BEDELİ İÇERİSİNDE YER ALMASININ
148 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI BİR SATIR AÇMADAN DEMİRBAŞLARIN YENİLENMESİ ŞEKLİNDEKİ DÜZENLEMENİN MEVZUATA AYKIRILIK TEŞKİL ETTİĞİ
149 İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA BİRİM FİYAT TARİFLERİNE YER VERİLMESİ GEREKİRKEN YER VERİLMEDİĞİ
150 İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA VERİLEN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN İHALE İLANINA ÇIKARKEN HAZIRLANAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDEN FARKLI OLMASI
151 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE SARF MALZEMELERİ İÇİN AYRI BİR SATIR AÇILMASI GEREK
152 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBUNUN EKİ OLAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE, TEKLİFE ESAS PARA BİRİMİNE YER VERİLMEMESİ
153 STANDART FORMA UYGUN OLMAYAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ SUNDUĞU,
154 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN 28 İNCİ SIRASINDA YER ALAN MALZEME KALEMİNİN SEHVEN YANLIŞ YAZILMIŞ OLMASI
155 İHALE KONUSU İŞTE KULLANILACAK MALZEME GİDERLERİNİN, İDARİ ŞARTNAMEDE TEKLİF FİYATA DAHİL GİDERLER ARASINDA SAYILDIĞI, SÖZ KONUSU GİDERLER İÇİN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE AYRI BİR SATIR AÇILDIĞI, TEKNİK ŞARTNAMEDE DE LİSTE HALİNDE BELİRLENEREK AYRINTIL
156 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN ALT AÇIKLAMALARININ 3 ÜNCÜ MADDESİNDE, KIST AY (ARTIK GÜN) HESABI YAPILACAK İŞLERDE KIST AY İÇİN AYRI SATIR AÇIL
157 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE YER ALAN “6,15 GÜN” DÜZENLEMESİNİN 6 AY 15 GÜN
158 EKAP’TA YAYIMLANAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İLE İSTEKLİLERE İHALE DOKÜMANI KAPSAMINDA VERİLEN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNİN FARKLI OLDUĞU
159 ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İHALELERİNDE ÖZEL GÜVENLİK MALİ SORUMLULUK SİGORTASI İÇİN AYRI SATIR AÇILACAĞININ BELİRTİLMESİNE RAĞMEN, İHALE DOKÜMANI İÇERİSİNDE YER ALAN BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİNDE İHALE KONUSU İŞTEKİ MALİYET BİLEŞENLERDEN OLAN ÖZEL ..
160 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ STANDART FORMU VE İDARİ ŞARTNAMEDE, İHALENİN 6. KALEMİ KAPSAMINDA ALINACAK CİHAZLARIN MİKTAR VE TÜRÜNE DAİR FARKLI DÜZENLEMELERİN BULUNDUĞU