Kamu İhale Danışmanlığı

İhale dosyası incelenmesi Şikayet, Dava sürecinde Hukuki Danışmanlık

Çalışma

ihale dokümanları veya Teklif dosyası e.maille veya kargo ile gönderilir, uzman inceleme ve kontrol sonucunda inceleme raporu e-maille müşteriye gönderilir.
Sözleşme sözleşmenin istekli ile karşılıklı görüşülmesi ve imzalanması
Ücret teklif alınız.

Sözleşme yapmadan çalışmıyoruz.


Teklif zarfı Dosyasının İncelemesi ve Kontrolü

Teklif dosyalarınızdaki,
Teklif mektubunuzun ve birim fiyat teklif cetvelinizin mevzuata uygun olup olmadığını
Geçici teminat mektubu
İş deneyim belgesi,
İş hacminizin
Bilançonuzun
Gelir tablosunun
Yeterlilik kriterlerinin


Banka Referans Mektubunun Teknik Şartnameye Cevap Ve Diğer İstenilen Dokümanın İncelenmesi


İhale dokümanlarında istenilen belgelerin belirtilen kriterlere göre doğruluğunun incelenmesi ve kontrolü,
Belgelerin Yeterli olup olmadığı,
Belgelerin Geçerli olup olmadığı,
İmza ve Kaşe kontrolleri,
İhale kapsamında verilmesi gereken belgelerin tam olup olmadığının kontrolü,
Teklif Mektubu ve diğer Standart Formların Mevzuata uygun hazırlanıp hazırlanmadığı,
Teklif süresine ve diğer sürelere dikkat edilmesi,
Teklif verme süreci ve şeklinin incelenmesi
...gibi konular bakımından inceleme yapılarak Teklif Mektubunun mevzuata uygun HATASIZ hazırlanılması sağlanır.
İnceleme; ihale dokümanları temel alınarak ilgili ihale kanunu ve ikincil mevzuat hükümlerine
Ve kamu ihale kurul kararlarına göre yapılır.
Yapılan inceleme neticesinde gerekli belgelerin içeriği ile ilgili bilgiler, dosyada bulunan eksiklikler, hatalar ve genel uyarılar İNCELEME RAPORU ile ilgili firmaya iletilir.


Hizmet detayı


İdareye Şikayet, Kamu İhale Kurumuna İtirazen Şikayet ve Takibi sürecinde

İdareye Şikayet Dilekçesi Hazırlama ve takibi,
İdarelere şikayet ve itiraz başvuru formları izlenecek YOL ,
Kamu İhale Kurumuna (KİK) İtirazen Şikâyet Dilekçesi Hazırlama ve takibi
İtirazen şikâyet Başvurusu ve Sonuçlandırılmasında danışmanlık,
DEĞİŞEN MEVZUAT İLE İLGİLİ GÜNCEL Mevzuat Danışmanlığı,
GİBİ konularda Danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.


Dava Açılmasında ve Dava sürecinde Hukuki Danışmanlık

İdare ile uyuşmazlıklar nedeniyle açılan İDARİ davalar,
İdareye Şikayet ve KiK'e İtirazen Şikayet başvurularından sonuç alınamaması nedeniyle 60 GÜN İÇİNDE AÇILMASI GEREKEN davalar,
Dava sürecinde yapılması gerekenler,
Sözleşmenin YÜRÜTÜLMESİ AŞAMASINDA ortaya çıkan sorunlarda açılacak dava LAR ,
Kamu Davaları,
İhalelerden Yasaklanma,
ile ilgili konularda Hukuki Danışmanlık hizmetimizden faydalanabilirsiniz.

Kamu İhale kanunu uygulamalarıyla yılda yapılan kamu alımların toplamı 85 Milyar TL'ye yaklaşmaktadır.
Kamu kaynağı ihalelere katılan şirketlerin büyümesini, gelişmesini ve kalkınmasını sağlamaktadır.
küçük ve orta boy işletmelerin büyüyebilmesi için Kamu İhale Mevzuatının iyi bilinmesi değişikliklerin günü gününe takip edilmesi gerekir.
4734 sayılı kamu ihale mevzuatı yürürlüğe girdiği tarihten bu yana 30 yakan değişi kliğe uğramıştır. Bu sebeple kanun ve uygulamaları iyi bilen uzmanla çalışılması gerekir.
Bir çok firma ihaleye en avantajlı teklifi vermesine rağmen kamu ihale mevzuatını iyi bilmediği için usul hatalarından elenmiştir. Kanunu iyi öğrenmek yerine veya bir uzmanla çalışmak yerine ihalelere katılmamayı düşünmüştür.
Teklif zarfı dosyanızdaki eksik bilgi ve belgelerden dolayı ihale dışı kalmak istemiyorsanız,
İhalelerde haksız bir şekildeki elendi niz
İhalede haklılığınızı savunacak bilgili tecrübeli ve uygulamayı iyi bilen destek almak istiyorsanız,
İdareler her zaman doğru karar VERMEDİKLERİ. Kamu ihale kararlarıyla belirlenmiş durumda idarenin katıldığınız ihalede firmanızı ihale dışı bırakma kararı yanlış veya hatalı olduğunu mu düşünüyorsanız,
İdarelerin veya kamuihale kurumun u n verdiği kararlara karşı dava açmak mı istiyorsunuz
yasaklanma ile ilgili hakkınızı arayabiliyor musunuz?
Sözleşmenizin haksız bir şekilde mi feshedildi

Bilgimiz tecrübemiz ve uzmanlarımızla hizmetinizdeyiz..

Kamu ihaleleri
İşinizle ilgili
Muhasebeyi iyi bilen uzman ile çalışıyorsunuz
Gümrük konusunu iyi bilen uzman ile çalışıyorsunuz
Kalite konusunu iyi bilen uzman ile çalışıyorsunuz
Marka tescil konusunu iyi bilen uzman ile çalışıyorsunuz
Kamu ihale uygulamalarında www.kamuihalekararlari.com ile ÇALIŞIN.
Katılacağınız ihale ilanı ile satın aldığınız doküman incelemesi raporlama ve zeyilname talebi
Teklif zarfı dosyalarınızı kontrol ettirerek elenmenizi önlenebilir,
İhale dosyalarınızdaki hataları veya eksiklikleri gideririz,
İhale sürecinin her aşamasında doğru bilgi desteği sunulur
İhalelere yönelik yapacağınız şikâyet başvurularınızda yardım alabilir,
Hukukî hakkınız varsa korunmasını sağlayabilir,
İhalelerden elenmek istemiyorsanız.

 

Bizi tercih edin.