Türkiye Petrolleri A.O. - Adıyaman bölge müdürlüğü - 2-3-4 Ekim 2013