İdarelere e-Bildirim Hakkında Duyuru

İdarelere e-Bildirim Hakkında Duyuru

 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Ek 1 inci Maddesi uyarınca ihale sürecinde her türlü bildirimin kısmen veya tamamen, Kurum tarafından oluşturulan Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden gerçekleştirilebileceği düzenlenmiştir.

Bu hüküm çerçevesinde, 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle Kamu İhale Kurulu tarafından alınan kararların iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilmesinin yanı sıra ilgili idarelere EKAP üzerinden de bildirim yapılmaya başlanmıştır. Kurumumuzca belirlenecek ileri bir tarihe kadar Kurul Kararlarının anılan şekilde bildirilmesine devam edilecek olup, bu tarihten sonra ise Kurul Kararlarının idarelere bildirimi yalnızca EKAP üzerinden yapılacak ve bunun dışında herhangi bir bildirim yapılmayacaktır.
Tüm idarelere önemle duyurulur.