EKAP'TA YENİLİKLER!03.03.2017

 

EKAP'TA YENİLİKLER!
03.03.2017

1- EKAP üzerinden oluşturulan standart formlar OpenXML belge standardına dönüştürülmüştür. Libre vb. ofis programları kullanılan Pardüs vb. Linux sistemlerinde standart formların sorunsuz çalışabilmesi sağlanmıştır.

...

2- İş deneyim belgelerinin EKAP üzerinden onay sürecine ilişkin geliştirmeler devreye alınmıştır.

3- 4734 Sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine göre pazarlık usulü ile ihale edilen mal alımlarında ve mal alımı münferit sözleşmelerde sözleşme imzalanması öngörülmeyen durumlarda iş deneyim belgesi düzenlenmemesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

4- Sonuçlanan doğrudan temin bilgi girişi ekranında sonuç bilgileri Kamu İhale Kurumu’na gönderildikten sonraki 3 iş günü içinde geri alınabilmesi sağlanmıştır.

5- EKAP’ta ihale asistanı kartlarında ihale işlemlerine hızlı erişilebilmesi için eklenen link devreye alınmıştır.

6- Ortak alım ihalelerinde tasfiye işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

7- İptal edilen ihalelerin, ihale işlemleri sayfasında hazır belgeler ve ihale bilgilerinin görüntülenebilmesi sağlanmıştır.

8- Aktif olmayan kullanıcının, e-posta adresinde hata olduğunda düzeltme işlemini yapabilmesi sağlanmıştır.

9- Platform yöneticisi kalmayan, sadece standart kullanıcısı bulunan bir idarede, platform yöneticisinin eklenme talebinin bu standart kullanıcı tarafından gönderilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

10- http://www.ihale.gov.tr de ihale araçlarında bulunan işçilik hesaplama modülünün EKAP’a taşınmasına ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.

11- Yeterlik Bilgileri Tablosu Sunulan ve Tekliflerin Elektronik Ortamda Alındığı İhalelerde, e-tekliflerini gönderen isteklilere, e-anahtar gönderilmesine ilişkin hatırlatmanın e-posta yoluyla bildirilmesi devreye alınmıştır.

12 - İş deneyim belgesi düzenleme ekranlarında kabul tarihlerinin hafta sonu ve resmi tatil günleri seçilebilmesine ilişkin geliştirme devreye alınmıştır.
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ButunYenilikler.aspx