Belediye Mevzuatı TAŞINIR KAYITLARI / Toplam: 28 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Duran Varlıklar Maliyet Bedelinin Eksik Hesaplanarak Taşınır Sistemine Kaydedilmesi
2 Akaryakıt Giriş Ve Çıkış İşlemlerine Ait Taşınır Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması
3 Trampa İşleminin Hatalı Muhasebeleştirilmesi
4 Taşınmazlarla İlgili Muhasebe Kayıtlarının Gerçeği Yansıtmaması
5 Taşınmazların Envanterinin Çıkarılmaması Ve Değerleme İşleminin Yapılmaması
6 Kuruma Ait Taşınmazların Değerlerinin Muhasebe Kayıtlarında Tam Olarak Bilinmediğinden, Taşınmazlar Satıldığında Taşınmaz Satış Değeri Üzerinden Çıkışı Yapılması ve Bir Kısmının İse Tapudaki Vasıfları İle Fiili Vasıfları Arasında Farklılıklar Olması
7 Taşınmazlara İlişkin Muhasebe Kayıtları İle Tapuda Kayıtlı Olan Taşınmazlar Formunda Yer Alan Tutarların Farklı Olması
8 Taşınmaz Kültür Varlıklarına Ait Katkı Paylarının İl Özel İdaresine Süresi İçerisinde Beyan Edilip Ödenmemesi
9 Taşınırlara İlişkin İşlem ve Kayıtların Taşınır Mal Yönetmeliği’ne Uygun Yapılmaması
10 Taşınır Yönetim Hesabının Düzenlenmemesinin uygun olmadığı hakkında.
11 Taşınır Kesin Hesap Cetveli Tutarları ile Muhasebe Kayıtlarının Uyuşmaması
12 Taşınır Yönetim Hesabı ve Taşınır Kesin Hesabının Düzenlenmemiş olması hakkında.
13 Taşınır Kesin Hesabının Düzenlenmemesi ve Hatalı Kayıtlardan Dolayı İlgili Duran Varlık Hesaplarının Gerçeği Yansıtmaması
14 Taşınır Kesin Hesabı ile Kapanış Bilançosu Arasında Uyumsuzluk Olması
15 Taşınır İşlemlerinin Taşınır Mal Yönetmeliği’ne Uygun Olarak Yürütülmemesi
16 Taşınır işlem Fişlerinin Katma Değer Vergisi Hariç Olarak Düzenlenmesi
17 Taşınır İşlem Fişlerine Yapılan Kayıtların Hatalı Olması
18 Taşınır Ambarlarının Kurulmaması
19 Geçici Olarak Kullanılması Gereken 197- Sayım Noksanları Hesabı ile 397- Sayım Fazlaları Hesabında Kayıtlı Tutarların İlgili Hesaplara Aktarılmaması
20 Malzeme Alımlarında Taşınır işlem Fişlerinin Harcama Birimleri Yerine Muhasebe Birimince Düzenlenmesi ve Taşınır işlem Fişlerine Yapılan Kayıtların Faturalarıyla Uyuşmaması