Kamu İhale Kararları persınel çalıştırılamasına dayalı / Toplam: 39 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nde geçen personel çalıştırılan işlerde ifadesi personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları ifadesi mi anlaşılması gerekir?
2 Şoför hizmet alımında istekli tarafından özel sektör ile yapılan sözleşme ve faturalar sunulmakla birlikte personel çalıştırıldığını gösteren SGK internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 personel çalıştırmaya dayalı olmayan ihalede personel maaşının belirlenmesi mevzuata aykırımıdır?
4 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede %4 sözleşme gideri hesaplanması gerekir mi?
5 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede Teknik Şartname’nin maddesinde sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacağının, belirtilmesi iptal sebebimidir?
6 Teknik Şartname de idarenin il içi ve il dışındaki tesislerinde, yüklenici personeli geçici olarak görevlendireceğine ilişkin maddenin mevzuata uygun olmadığı iddiası.
7 Evde Bakım Destek Ve Hasta Nakil Hizmeti Alımı" İhalesinde Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğine uygun ruhsatın teklif dosyası kapsamında sunulmasının istenilmesi iptal sebebimidir?
8 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımında kanunda yüklenme süresinin en az 3 yıl olduğu için 10 ay olarak ihaleye çıkılması mevzuata uygun mudur?
9 Temizlik Personeli Alımı İhalesinde iş deneyim belgesinin içeriğinin nitelikli personel çalıştırılması ile ilgili bilginin yer almadığı gerekçesiyle teklifin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
10 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir işe ait sözleşmenin içindeki işçilik oranı ayrıştırmasında bir işe ait işçilik giderlerinin anılan sözleşme tutarı içerisindeki oranının hesabında prime esas kazanç tutarları ile pirim tutarları toplanarak bakılması mı gerekir?
11 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalesinde dokümanda işçi sayısının belirtilmemesi mevzuata aykırımıdır?
12 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı niteliğinde olan ihalede sınır değere çok yakın teklif verildiğinde ihale yetkilisince yaklaşık maliyetin gizliliğinin korunamadığı anlaşılmış sebebiyle ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
13 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde tâli bir gider niteliğinde olan araca ait bakım, onarım, sigorta, vergi vb. giderin genel giderler içerisinde kabul edilirmi?
14 Yazılım İhalesinin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet işi olmadığı
15 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı işinde aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında işçilik hesaplama modülü kullanma zorunluluğu varmıdır
16 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede işin yaklaşık maliyetinin piyasa rayiçleri esas alınarak hesaplanması mevzuata aykırımıdır.
17 Araç Kiralanması Ve Servis Hizmeti Hizmet Alımı İhalesinin yaklaşık maliyetinin %70’ini oluşturmadığından ihale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir hizmet alımı olduğu
18 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede kâr hariç toplam giderler üzerinden sözleşme ve genel giderlerin belirlenmesi gerektiği…………
19 Personel Çalıştırılması ihalesinde kiralanacak araçların aylık kira bedellerinin araç kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerekir mi.
20 Belediyenin asli görevi olan işin memurlar eliyle değil hizmet alımı yönüyle yapılmasının hukuksuz olduğu iddiası.