Kamu İhale Kararları persınel çalıştırılamasına dayalı / Toplam: 70 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 istekli tarafından ihale konusu işte çalıştırılacak personele ilişkin teklif edilen tutarın ihale tarihinde geçerli olan asgari ücret esas alınarak hesaplanması gereken sözleşme ve genel giderler hariç asgari işçilik maliyetini karşılamaması.
2 personel ücret açıklamalarında KİK işçilik hesap tablosunun kaşeli ve imzalı olarak verilmemesi hakkında
3 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
4 Yeşil Alan ve Mesire Alanlarının Revizyon ve Çevre Düzenlemesi Yapım İşi” İhalesi iptali
5 HBYS Hizmet Alımı personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı olarak kabul edilmeyeceği
6 Belediye Sınırları İçerisinde Bulunan Mahallelerde Park Yapımı ve Mevcut Parkların Peyzaj Düzenlemesi İşi” yapılması mevzuata uygunmudur?
7 Parklarda Çevre Düzenlemesi Yapım ihalesi 696 sayılı KHK’deki belediyelerin personel çalıştırılmasına dayalı olarak hizmet alımı gerçekleştiremeyeceğine ilişkin yasağa aykırı
8 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımında sözleşme giderlerinin hesaplanmasında damga vergisi,karar pulu,kurum payı hesabı nasıl yapılır?
9 Karayolları Bölge Müdürlüğü nün şöförlü araç kiralaması ihalesinin personel çalıştırılmasına dayalı ihale yapmasının mümkün olmadığı
10 isteklinin teklifinin asgari işçilik maliyetini karşılayıp karşılamadığının değerlendirilmesi için öncelikle söz konusu ihalenin personel çalıştırılmasına dayalı ihale olup olmadığı açısından değerlendirilmesi gerektiği
11 ihalede yüklenici tarafından personel çalıştırılmaması 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun kapsamına girer mi ?
12 personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olmayan bir hizmet alımında ihale tarihi itibarıyla sözleşme ve genel giderler hariç günlük asgari işçilik maliyeti hakkında
13 personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı niteliği taşımayan ihalelerde İdari Sartname'de engelli işçi sayısının belirlenmesi gerektiğine yönelik olarak mevzuatta bir kuralın yer almadığı
14 peyzaj işleri kapsamında yer alan sulama, çapalama, budama, biçme, ağaç dikimi ve sökümü gibi işler personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı midir
15 Belediye “Park Revizyonu ve Peyzaj Düzenlemesi” işinde şöför ve işçi çalıştırılması mevzuata uygunmudur
16 Yüklenici çalıştıracağı her personel için idarenin yazılı veya sözlü onayını almak zorundadır. İdare tarafından uygun görülmeyen personel çalıştırılmayacaktır.ibaresi hakkında
17 kısmi zamanlı olarak çalıştırılacak şoför için fiyat farkına yönelik bir düzenleme yapılması gerekir mi?
18 iş kapsamında çalıştırılacak personelin idare tarafından belirleneceği ya da halihazırda görev yapan personelin işten çıkarılamayacağı anlamına gelmediği,
19 idarenin yükleniciden işçi değişikliklerine ilişkin bilgi istemesinin idarenin ihale konusu işte çalışacak personele ilişkin bahse konu Kanun’dan kaynaklanan sorumluluğu gereği olduğu hakkında.
20 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin yapılan aşırı düşük teklif açıklamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 4 oranında hesaplanması