Kamu İhale Kararları Fiyat farkları / Toplam: 47 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Sözleşme Tasarısı’nın da sözleşmenin feshedilmesi durumunda yeni yapılacak alımdan doğan fiyat farkının yükleniciye ait olacağının belirtilmesi mevzuata uygunmudur?
2 personel çalıştırılmasına dayalı olmamayan ihale de işçilik maliyetlerine ilişkin fiyat farkı hesaplanacağının belirtilmesi gerekir mi?
3 personel çalıştırma ve araç kiralama işinin bir arada yer aldığı,ihalede fiyat farkı hesaplanması nasıl yapılacaktır?
4 Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalesinde fiyat farkı katsayıları düzenlenirken amortisman için de katsayı belirlenmesi mevzuata uygunmudur.
5 Çöp Toplama Ve Temizlik Hizmeti" İhalesnde sadece işçilik için fiyat farkı verilmesinin öngörülmesi
6 toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 8’inci maddesinin üçüncü fıkrası ile güvence altına alındığından bu hususta ihale dokümanına ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı………….
7 fiyat farkına ilişkin düzenlemede yer verilen a1 ve a2 katsayılarının bulunduğu, bununla fiyat farkının sağlıklı bir şekilde hesaplanamayacağı iddiaları ,
8 fiyat farkı esaslarına göre asgari ücretin yüzde fazlası üzerine işveren maliyetleri de eklenmek suretiyle fiyat farkı hesaplaması yapılması gerekirmi.
9 toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan fiyat farkı ödemeleri güvence altına alındığından ihale dokümanına ayrıca bir düzenleme yapılmasına gerek olmadığı
10 fiyat farkına ilişkin olarak yürürlükte bulunan mevzuata aykırı bir düzenleme yapılması.
11 fiyat farkına ilişkin olarak yürürlükte bulunan mevzuata aykırı bir düzenleme yapılması.
12 isteklilerin fiyat farkı ile ilgili hususlar açısından Şartname’nin 46’ncı maddesinde yer alan düzenlemeleri esas almaları gerektiği
13 Yemek Hizmet Alımı ihalesinde fiyat farkı verilmesinin mevzuata aykırı olmadığı hakkında.
14 905 gün süreyle çalıştırılacak araçlara fiyat farkı verilmemesi.
15 İhale dokümanında fiyat farkı verilmesine düzenleme yapılması şartları nelerdir.
16 Sonuç Karşılığı Laboratuvar Hizmet Alımı ihalesindefiyat farkı hesaplanmayacağının düzenlemesi mevzuata uygunmudur.
17 fiyat farkına ilişkin düzenlemenin ihale tarihi itibariyle yürürlükte bulunan mevzuata göre yapılmaması iptal sebebimidir.
18 idare tarafından Bakanlar Kurulu Kararının hem 5’inci hemde 6’ncı maddelerine göre fiyat farkı verileceğinin belirtilmesi kamu zararımıdır.
19 ilan tarihi ile ihale tarihi arasındaki asgari ücret değişikliklerinden doğan fark için fiyat farkı verilmesi söz konusu olmaması.
20 İlaç alımında fiyat farkı.