Kamu İhale Kararları Benzer iş / Toplam: 258 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 benzer işin özel ve kamu sektöründe yürütülmüş olan, her türlü mesleki eğitim, fotokopi bakım ve onarım, temizlik ve reklam tanıtım hizmetleri yönetimi olarak belirlendiği ihaleye .iş deneyimi olarak Eğitim hizmet alımı ile katılan istekli ihale dışı bırakılırmı
2 Benzer işin Kompanzasyon Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmetleri , Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Bakım Onarım Hizmetleri olan ihaleye iş deneyimi olarak El Bilgisayarları ile Sayaç Okuma Endeks Tespiti, Su Açma-Kapama, Kaçak ve Usulsüz Su Kullanım Takibi Personeli Hizmet Alım sunan istekli ihale dışı bırakılır mı?
3 benzer işin Fiber Optik İşleri Bakım Onarım Hizmeti Alımı veya Haberleşme İşleri Bakım Onarım Hizmeti Alımı veya Karayolu Altyapı Üstyapı Bakım Onarım İşleri Hizmeti Alımı olarak belirlendiği ihalede, isteklinin iş deneyim belgesinin Aydınlatma Periyodik Kontrol, Bakım Onarım işi kapsamında yapılan işlerin aydınlatma sisteminin bakım ve onarımı olması ihale dışı bırakılma nedeni midir?
4 Montajlı ya da montajsız transformatör, kesicili hücre veya kompanzasyon hücre sistemi satışı birlikte veya ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilece ği belirtilen mal alımı ihalesine yapım işi kapsamında düzenlenmiş iş denetleme belgesi ile ihaleye katılan istekli ihale dışı bırakılırmı?
5 Kablo Yenileme, Transformatör Bakımı ve Onarımı ile Trafo Köşkü Temini ve Montajı ihalesinde yapım işi kapsamında düzenlenmiş iş denetleme belgesinin sunulması elenme sebebimidir?
6 restorasyon işine ilişkin B/I grubu işler kapsamındaki resterasyon işine ait iş deneyimi , ihale dokümanında belirlenen B/III grubu işler kapsamında değerlendirilebilirmi?
7 Güneş Enerji Santralleri Yapımı İhalesine Şalt Tesisi yapımı işine ait bir iş deneyim belgesi sunan istekli ihale dışı bırakılır mı?
8 Taşkın ve kurutma tesislerinin onarımı işi A-IX grubu kapsamındaki işlerin benzer iş olarak belirlendiği ihaleye Atıksu, Yağmursuyu Bakım, Onarım, Görüntüleme ve Dere Kesit Düzenleme İnşaatı iş deneyimle katılan istekli ihale dışı bırakılırmı?
9 Benzer iş tanımının A-IX. Grup Su Yapıları olan ihaleye ,Atıksu Arıtma Tesisi, Kanalizasyon Şebeke ve Yağmur Suyu Şebeke İnşaatı iş deneyimle katılan istekli ihale dışı bırakılırmı?
10 SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ve IV. GRUP GAZ TESİSAT İŞLERİ'ne ait İş Deneyim Belgelerinin benzer iş olarak kabul edildiği ihaleye , tıbbi cihaz alımı ve kurulumuna ilişkin bir mal alımına ait iş bitirme belgesi ile katılılan istekli ihale dışı bırakılır mı?
11 asfalt binder tabakası yapılmasının karayolu üst yapı işi midir?
12 Mal alım ihalesinde iş deneyim belgesinin İdari Şartname’de düzenlenen benzer iş tanımını karşıladığı için ihale dışı bırakılmaya itiraz.
13 Benzer İş Grupları Tebliği’nde belirtilen esaslara uygun biçimde, hangi nitelikteki iş ya da işlerin benzer iş kabul edileceğinin belirtilmeden , sadece mezuniyet belgeleri olarak Orman Mühendisliği veya İnşaat Mühendisliğine ait mezuniyet belgelerinin belirtilmesi iptal sebebimidir
14 İş Yeri Hekimi Hizmet Alım alımı ihalesine sağlık hizmetinin yürütülmesinden elde edilen iş deneyim belgesi katılan istekli ihale dışı bırakılır mı?
15 benzer iş tanımının Sistem Odası Kurulum, Network Kablolama, Ağ Donanım işleri olarak belirlendiği ihalede isteklinin Sunucu ve İş İstasyonu Alımı iş deneyimi ile katılması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
16 Benzer İş olarak (B) III. İstenen ihaleye “A-XVI. Grup konusuna giren iş deneyim belgesiyle ihaleye girilmesi elenme sebebimidir?
17 24 Derslik Ticaret Meslek Lisesi İkmal Yapım İşi ihalesine 120 Başlık Modern Süt Sığırcılığı’ Tesis Yapım İşi ne ilişkin düzenlenen iş deneyim belgesinin sunulması elenme sebebimidir?
18 Derslik İlkokul Yapımı” İhalesinde ikmal inşaatı işdeneyim belgesi ile katılınması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
19 ihale konusu iş veya benzer iş tanımına giren yapıların bütününün yapımını içeren bir ikmal yapım işi niteliğinde olup olmadığının tespit edilmesi ve bütününü içermeyen işler için düzenlenmiş iş deneyim belgelerinin uygun bulunmaması gerektiği.
20 benzer işin “Evde Sağlık Hizmetleri ve Ambulans ile Hasta Nakil Hizmetlerinin bir bütün olarak yapıldığı işler olarak belirlenmesi iptal sebebimidir?