benzer işin Katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri olarak belirtildiği ihalede isteklinin çöp toplama, taşıma, depolama tesisi işletilmesine ilişkin araç kiralama hizmeti alımı iş deneyim belgesi ile katılmasında uygulama...

benzer işin  Katı atık nakli ve/veya transfer istasyonlarının işletilmesi işleri  olarak belirtildiği ihalede isteklinin çöp toplama, taşıma, depolama tesisi işletilmesine ilişkin araç kiralama hizmeti alımı iş deneyim belgesi ile katılmasında uygulama..... 

...ler” düzenlemesi, Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde “…7.5. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.