Kamu İhale Kararları Yerli Malı ve Belgesi / Toplam: 34 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 herhangi bir bağ/bayilik/sözleşme söz konusu olmadığı firmaya ait yerli malı belgesi ve tek satıcılık yetki belgesinin sunulması.ihale dışı bırakılma nedenimidir?
2 yerli malı belgesinde ürün adının belirtilmiş olması ve marka adı, modeli, seri numarası ve cinsi bilgilerinin bulunmaması nedeniyle, birden fazla ürün için düzenlenen yerli malı belgesi koşullarını sağlamadığı hk
3 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünün yerli ürün hakkındaki görüşleri
4 yerli malı belgesinde model bilgisinin bulunmaması ihale dışı bırakılma nedenimdir?
5 ihale üzerinde bırakılan istekli nin ihale işlem dosyası içerisinde gönderilen Yerli Malı Belgelerinin istekli adına düzenlenmeyip , farklı firmalar adına düzenlenmesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
6 isteklinin, yerli malı belgesini kullandığı firmaların yetkili satıcılığına ilişkin beyanının bulunmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
7 yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajının, yerli malı teklif etmeyen diğer isteklilerin söz konusu mal kalemi için teklif ettikleri bedele, kendi teklif bedelleri üzerinden ihale dokümanında belirlenen fiyat avantajı oranı esas alınarak hesaplanan tutarın eklenmesi suretiyle bulunması şeklinde olacaktır.
8 kendi teklif tutarları ile ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarları arasında 1.075.709,00 TL fiyat farkı olduğu, kendileri tarafından teklif edilen ürünlerin yerli malı olduğu, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ürünlerin ise yabancı menşeili olduğu ve kendileri adına yerli malı avantajı uygulanması durumunda ise fiyat farkının artacağı iddiaları.
9 istekli tarafından hangi kalem için yerli malı belgesi sunulmuş ise sadece o kalemde söz konusu fiyat avantajından yararlanabilmesi mümkünmüdür?
10 ihalede idarece yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulamasında yerli malı belgesi sunmayan isteklilerin teklif bedellerinin arttırılması gerekirken, yerli malı belgesi sunan isteklilerin teklif bedellerinin düşürülmesi mevzuata uygunmudur?
11 Yaklaşık maliyetin üzerindeki tekliflere yerli malı avantajı uygulanır mı?
12 teklif dosyasındaki yerli malı belgesinin ihale konusu alımın tamamını kapsamadığı, için fiyat avantajı uygulanması yapılmaması mevzuata uygunmudur?
13 yerli malı belgesinde belgenin veriliş tarihi ve geçerlilik tarihlerinin gerçeği yansıtmaması
14 yerli malı teklif eden istekli lehine %15 oranında fiyat avantajı uygulanması.
15 yerli malı teklif eden isteklilerin kendi adlarına düzenlenmemiş yerli malı belgesini sunması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
16 yerli malı belgesinin sahibi ile bu belgeyi düzenleyen ilgili oda/borsa ve ilgili eksper, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ya da yeminli mali müşavirin genel hükümler ve/veya 4734 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri çerçevesinde sorumlu oldukları
17 teklif edilen kitin üretimi içerisinde yer almayan bir parçanın yerli malı olması gerekmediği.
18 Elektrik Enerjisi Alımı" İhalesinde %15 oranında fiyat avantajı uygulanması.
19 Kapasite raporunun yerli malı belgesi yerine kullanılamayacağı
20 Üniversite mal alım ihalesinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %1 fiyat avantajı uygulanacağının düzenlenmesi