yerli malı belgesinde belgenin veriliş tarihi ve geçerlilik tarihlerinin gerçeği yansıtmaması

...klifleri kapsamında sunmaları gerekir: a)(Mülga bent: 25/01/2017-29959 R.G./9. md.) b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kişi olması...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.