Kamu İhale Kararları Yaklaşık maliyet / Toplam: 277 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 yaklaşık maliyeti eşik değerin altında olan ihalelerde ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilanço bilgileri ve iş hacmini gösteren toplam cirolarının yeterlik kriteri olarak belirlenmesinin zorunlu olmadığı
2 yaklaşık maliyetin piyasa rayiç fiyatlarını yansıtmadığı sebebiyle ihalenin iptali.
3 isteklilerin teklif bedellerinin açıklanmasından sonra yaklaşık maliyetin güncellenmesi mevzuata uygunmudur?
4 Yemek ihalesinde ihale günü asgari ücret değişmesi sebebiyle güncellenmesi ,diğer maliyetlerin ise güncellenmemesi mevzuata uygunmudur ?
5 yaklaşık maliyetinin hesaplandığı tarih ten sonra ÖTV’de yapılan indirim ve Dolar kurunda gerçekleşen indirim sonucunda yaklaşık maliyetin uygun şekilde güncellemesinin yapılarak ihale işlemlerine devam edilmesi mümkün müdür?
6 idare tarafından yaklaşık maliyetin hesaplanmasına yönelik piyasa fiyat araştırması kapsamında 3 (üç) gerçek veya tüzel kişiden fiyat bildiriminin talep edilmesi hakkında.
7 ihalenin yaklaşık maliyet gerekçe gösterilerek ve başka bir neden gösterilmeksizin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
8 idarece personel taşımasının c plakalı servisler aracılığıyla yapılacağı belirtilmiş olmasına rağmen yaklaşık maliyetin halk otobüsü fiyatları dikkate alınarak hesaplanması mevzuata uygunmudur?
9 Yaklaşık maliyet Yol bedelinin, Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin toplu ulaşım ücret tarifeleri dikkate alınarak hesaplanması mevzuata uygunmudur?
10 09.01.2017 tarihinde yapılan Cadde Ve Sokakların Temizlenmesi Ve Taşıma İşi İhalesinin Yaklaşık maliyetin güncellenmeden yapılması.
11 Biyosidal Ürün Alımı İşi alımında yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiası
12 yaklaşık maliyet yazısının şirketlere gönderildiğine dair hiçbir belgenin ihale dosyasında yer almaması mevzuata aykırımıdır?
13 Araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyetin vergi, kasko, kış lastiği giderlerinin güncel piyasa koşulları dikkate alınarak hesaplanmaması mevzuata aykırımıdır?
14 Araç kiralama ihalesinde yaklaşık maliyetin üç farklı firma tarafından fiyat teklifi ve bu fiyatların ortalaması alınarak tespit edilmesi mevzuata uygun olduğu.
15 Çamaşır Yıkama Hizmeti Alımı İhalesinde yaklaşık maliyetin yanlış hesaplandığı iddiası.
16 ihale komisyonunca ve , ihale yetkilisince yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifin uygun bulunmaması
17 idare tarafından yapılan aynı konulu işin 1 yıl önceki ihalesinde belirlenen yaklaşık maliyet ile söz konusu ihaleye ait yaklaşık maliyet arasında çok fark olması.
18 Yemek ihalesinde yaklaşık maliyetin için 3 ayrı firmanın fiyat teklifi verdiği, fiyatların ortalaması alınıp öğün miktarları ile çarpılarak yaklaşık maliyetin hesaplanması mevzuata uygunmudur?
19 İdarenin Karayolları Genel Müdürlüğü pozlarını kullanıp KGM tarafından yayımlanan birim fiyatları kullanmadan yaklaşık maliyetin düzenlenmesi mevzuata aykırımıdır?
20 yaklaşık maliyetin ihaleden sonra, hukuki durumunda da farklılıklar yaratacak şekilde değiştirilmesi mümkün olmadığı hakkında..