Kamu İhale Kararları Virgülden sonra iki hane / Toplam: 72 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Yemek Alımı İhalesinde personel işçilik ücretinin ulusal bayram ve genel tatil günleri sayısının (14,5 gün) çarpılması sonucunda bulunan değerin virgülden sonra 4 basamak olarak hesaba katılması elenme sebebimidir?
2 birim fiyat teklif cetvelinin Excell formatında , hücrelerin içeriğinin miktar bilgisi gerçekte "virgülden sonra üç hane" olmasına rağmen "virgülden sonra iki hane görülsün" şeklinde bir seçimle virgülden sonra iki haneye yuvarlanması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
3 ayni veya nakdi ayrımı yapılmadan işçi sayısı üzerinden teklif alınan işçiliğe bağlı tüm giderlerin sadece sonuç tutarlarının değil aynı zamanda birim fiyat tutarlarının da virgülden sonra en yakın iki ondalık sayıya yuvarlanması gerektiği.
4 ayni yol giderinin birim fiyatın virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanmayıp, virgülden sonra 4 haneli olarak belirlenmesinin mevzuata uygun olmadığı
5 virgülden sonraki beşinci hanede konulan sıfırın birim fiyatla miktarın çarpılması sonucu bulunan tutarı etkilemeyeceği..
6 birim fiyatın virgülden sonra 4 (dört) haneli olması.
7 yakacak yardımına ilişkin kalemde birim fiyatın 846,4768 TL olması mevzuata uygunmudur
8 birim fiyatlar ile miktarların çarpımı sonucu bulunan tutarların virgülden sonra iki ondalık basamaklı sayıdan fazla olacak şekilde yazılmış olması mevzuata aykırımıdır.
9 işçilik kalemi için virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde birim fiyat teklifi verilmesi.
10 iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların virgülden sonra iki haneden fazla olacak şekilde belirlenmesi.
11 ayni yol bedeli olarak teklif edilen birim fiyatın yuvarlama yapılmadan, virgülden sonra dört ondalık basamaklı olarak yazılması.
12 Çöp Toplama ihalesinde birim fiyatların virgülden sonra altı haneli olarak verilmesi.
13 giyim bedellerinin parça başına teklif edilen tutarlarının virgülden sonra 4-5 hane olarak verilmesi
14 öğün birim maliyetinin virgülden sonra dört hane olacak şekilde yazılması
15 giyim bedeline dair işçilik kalemi için teklif ettiği birim fiyatı virgülden sonra üç hane ile yazılması.
16 birim fiyat teklif cetvelinde ise işçilik kaleminin birim fiyatının virgülden sonra beş ondalık basamaklı sayı şeklinde yazılması.
17 giyim bedeli proforma faturanın toplamının 0,1136 TL olması.
18 proforma faturada toplam giyim gideri 2,877 TL öngörülmesi
19 Temizlik Hizmet Alımı İhalesinde teklif edilen birim fiyatın virgülden sonra dört hane olacak şekilde verilmesi
20 temizlik malzemelerine virgülden sonra dört hane olacak şekilde teklif vermesi