Kamu İhale Kararları Sigorta / Toplam: 73 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 açık kasa çift kabinli kamyonet taşıt için sundukları teklif bedellerinin kasko sigortası değerinin %2' yi aşması.
2 birim fiyat teklif cetvelinde yer alan araçlar için teklif edilen tutarların araçların %2 kasko bedelinin üzerinde olduğu gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması.
3 kasko sigortası değerinin %2’sinin değerlendirilmesi için ihale dokümanında harcama talimatının verildiği aya ilişkin bilgiye yer verilmemesi ........
4 araç kiralama ihalesinde mevzuat gereği sigorta türü belirtilmesine rağmen sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde söz konusu sigortanın asgari limitler dâhilinde istenildiğinin kabul edilmesi gerektiği.
5 sigorta teminatının kapsamı ve limitinin belirlenmediği hallerde iş ve/işyerlerinin sigortalanmasının asgari limitler dâhilinde istendiğinin kabul edileceği hakkında.
6 trafik sigortası maliyeti için bir sigorta acentesinden alınan fiyat tekliflerle ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmemesi ihale dışı bırakılma nedenimidir?
7 Aşırı düşük açıklamada zorunlu trafik ve kasko sigortası dahil tüm giderlerin tek bir kalem içerisinde gösterilmesi ihale dışı bırakılma nedeni midir ?
8 aracın aylık kiralama bedelinin aracın kasko sigorta değerinin %2’sini aşması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılma
9 Personel Çalıştırılması ihalesinde kiralanacak araçların aylık kira bedellerinin araç kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması gerekir mi.
10 zorunlu mali sorumluluk sigortası bedelinin tevsikine ilişkin olarak sunulan belgelerde geçerlilik süresinin belirtilmemesi elenme sebebimidir.
11 zorunlu trafik sigorta tekliflerinin hangi tarihte alındığına ve ekliflerin hangi süreler için geçerli olacağına ya da belirli periyotlarda yenileneceğine ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmediğinde uygulama..,
12 aşırı düşük teklif açıklamasında sunulmuş olan sigorta poliçelerinin ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğü veya bölge müdürlüğü tarafından onaylı veya teyit yazılı olmaması ve poliçelerin işin süresinin tamamını karşılamaması.
13 işin süresinin ise 1095 gün (36 ay) olduğu,ihalede sigorta giderinin fiyat teklifinin süresinin 365 gün olması.
14 işin süresinin 1095 gün olan ihalede trafik sigortası ve kasko sigortasının 365 gün üzerinden verilmesi.
15 SGK primleri, All-Risk sigorta giderleri vb. giderleri ve yüklenici karının, bu oran dahilinde karşılanması ticari hayatın olağan akışına aykırı bir durum ortaya çıkarmaktadır. Gerekçesi ile ihale dışı bırakılma mevzuata uygunmudur.
16 çalışanların , özel sigorta yapılması ya da yapılmamasına ilişkin yükleniciye herhangi bir sorumluluk yüklemediği
17 Hırsızlık .,Taşınan para ve Emniyeti suistimalin sigorta ettirilmesi.
18 yemek hizmeti alımı ihalesinde sigorta poliçesinin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden yetkili kişilerin imzasını taşıyan teyit yazısının eklenmemesi
19 trafik ve kasko sigortası poliçelerinin, ekinde ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının yer almaması
20 trafik ve kasko sigorta maliyetlerine ilişkin olarak sunulan fiyat teklifinin üzerine ilgili meslek mensubu tarafından ibarenin eksik yazılması.