Kamu İhale Kararları Sgk borcu / Toplam: 21 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 SGK Borçsuzluk Belgesinin şekil şartlarının uygun olmadığında uygulama.
2 2023 yılı sgk ve vergi borcu tutarları
3 Sözleşme imzalama aşamasında 95.000 TL SGK borcu bulunması
4 SGK borcu nedeniyle sözleşmenin imzalanamaması halinde geçici teminatın gelir kaydedilmesi, , ve ihalelere katılmaktan yasaklanma hükümlerinden hangisinin uygulanmaması gerekir. .
5 SGK e-borcu yoktur belgesi” dipnotunda “SGK sayfa içeriğindeki bilgilerle ilgili uyuşmazlık halinde Kurum kayıtları esastır.” İfadesi hangi anlama gelmektedir?
6 ihale tarihi itibariyle SGK borcu bulunmadığı halde SGK sisteminde meydana gelen aksaklıklar nedeniyle şirketlerinin borcu varmış gibi görünmesinde uygulama nasıl olmalıdır?
7 ihaleye katılan firmanın ortağı oldukları şirkete ait sosyal güvenlik prim borcunun olmasında uygulama nasıl olmalıdır
8 66.798,38 TL SGK -borcu olan istekli ile sözleşme imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata Uygunmudur
9 istekli adına 20.181,18 TL tutarında sgk borçu bulunması.
10 Şirketi devreden kişiye ilişkin olarak devir tarihinde 557.286,28 TL tutarında sosyal güvenlik prim borcu bulunduğunun tespit edilmesi.
11 sgk prim borcu hakkında önemli bir karar……
12 60.000, TL kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunan isteklinin geçici teminatın gelir kaydedilmesi
13 limited şirketlerin sosyal güvenlik prim borcunun ortaklık oranına isabet eden tutarının ihaleye teklif vermeye engel nitelikte olup olmadığının tespitinin gerektiği
14 30.003,75 TL sosyal güvenlik prim borcu bulunduğu gerekçesiyle geçici teminatının gelir kaydedilerek ihale dışı bırakılma
15 ihale tarihi itibari ile 417 000 TL SGK prim borcunun bulunduğunun tespit edilmesi
16 Kamu İhale Kurumu Elektronik Kamu Alımları Platformunda yapılan sorgulama sonucunda 16.849,87 TL tutarında kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünün yazısında “ sosyal güvenlik prim borcunuzun bulunmadığı tespit edilm esi.
17 İş Ortaklığı’nın pilot ortağının sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borcu sebebiyle sözleşme imzalanmaması.
18 SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA PİLOT ORTAĞIN SGK PRİM BORCU OLDUĞUNUN ANLAŞILMASI
19 SGK BORCU BULUNDUĞUNUN İDARECE SÖZLEŞME İMZALANDIKTAN SONRA TESPİT EDİLDİĞİ,
20 İSTEKLİLERİN TAAHHÜT EDİLEN DURUMA AYKIRI HUSUSLARININ BULUNDUĞUNUN ANLAŞILMASI (SOSYAL GÜVENLİK PRİM VEYA VERGİ BORCU BULUNMASI GİBİ) HALİNDE BU DURUMDA OLANLARIN İHALE DIŞI BIRAKILARAK GEÇİCİ TEMİNATLARININ GELİR KAYDEDİLECEĞİ