66.798,38 TL SGK -borcu olan istekli ile sözleşme imzalanmaması ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi mevzuata Uygunmudur

66.798,38 TL   SGK  -borcu  olan  istekli ile sözleşme imzalanmaması  ve geçici teminatının gelir kaydedilmesi  mevzuata

Uygunmudur

ukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden isteklilerin, ihale üzerlerinde kaldığı takdirde ihale tarihi itibarıyla Kanun’un 10’uncu maddesinin son fıkrasının (c) bendinde sayılan durumda olmadığına dair belgeyi sunmak zorunda oldukları, ihaleye teklif verilmesi aşamasında ise isteklilerin teklif mektuplarında, belirtilen durumlarda olmadıklarını beyan etmelerinin yeterli olduğu anlaşılmaktadır.

Öte yandan, anılan Tebliğ maddesinde isteklilerin; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran tüzel kişiliği haiz işveren olması halinde; ortağı olduğu şirketin sigorta primi, sosyal güvenlik destek primi, işsizlik sigortası primi ile bunlara ait gecikme cezası, gecikme zamları ve diğer fer'ilerine ilişkin borçlarından ötürü, (şirketin nevi dikkate alınarak) sorumlu olduğu tutarların kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu kapsamında olduğu açıklamalarına yer verilmiştir.

..., işsizlik sigortası primi borçlarından dolayı sorumlu oldukları, ortaklık ilişkisi nedeniyle sorumlu tutulacakları tutarın ise şirketin türüne göre belirleneceği anlaşılmıştır....

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.