Kamu İhale Kararları Özel güvenlik / Toplam: 221 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 Özel güvenlik hizmeti alanında faaliyet gösterecek firmaların, hisse devirleri
2 Özel Güvenlik" İhalesinde erkek personel için askerlik terhis belgesinin istenilmesinin mevzuata aykırımıdır.
3 Özel Güvenlik" İhalesinde binek araçları ve motosikletlerin yakıtları, lastikleri, sigortaları, kaskoları ve bakımlarının önemli bir maliyet olduğu bunun % 4 içerisinde değerlendirilebilirmi.
4 Özel Güvenlik" İhalesinde haberleşme sistemi için kullanılacak telsizlerle ilgili olarak birim fiyat teklif cetvelinde satır açılmamasında uygulama
5 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı İhalesinde idarenin önemli teklif bileşeni olarak belirlediği tüm kalemlere ilişkin tek bir fiyat teklifi sunulması………..
6 Şartnamede kurs binalarında güvenliğin yükleniciye ait olduğu belirtilip , güvenliğin özel güvenlik aracılığıyla sağlanacağına yönelik açık bir düzenleme bulunmamasında uygulama
7 Özel Güvenlik" İhalesi nde Yakacak Yardımı verilmesi.
8 . güvenlik personeline verileceği beli rtilen 200 adet telsiz, 296 adet düdük, 296 adet kelepçe ve kılıf ile 296 adet cop ve kılıfı sözleşme giderleri içinde değerlendirilibelir mi.
9 güvenlik personeline verileceği belirtilen 200 adet telsiz, 296 adet düdük, 296 adet kelepçe ve kılıf ile 296 adet cop ve kılıfı için birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması mevzuata uygunmudur
10 Teknik şartnamede yer verilen binek araca İdari Şartname’nin 25’inci maddesinde ve birim fiyat teklif cetvelinde yer verilmemesinde uygulama.
11 işin süresinin 9 ay olduğu, sigorta poliçesinde ise 10 ay olarak öngörülmesi.
12 özel güvenlik mali sorumluluk sigortasına ilişkin belgenin teklif kapsamında sunulmaması.
13 Özel güvenlik ihalesinde Teknik Şartname düzenlemesi ile çalışacaklarda 25 yaşını doldurmuş olma şartı istenilmesi
14 Özel güvenlik hizmetlerinin sunulmasında alarm sistemlerinin önemli bir yeri olduğu hakkında.
15 Özel Güvenlik ihalesinde kapasite raporu %4 sözleşme ve genel giderler kapsamında mıdır.
16 2 tekerlekli, şarjlı ve 7-10 saat arası şarj süresi olan, araç istenmesi
17 Özel Güvenlik Hizmeti Alımı ihalesinde TS 13257 belgesi istenmesi.
18 Özel güvenlik hizmetlerinde ilk defa çalıştırılacak personel 21 yaşından küçük olmayacaktır düzenlemesi mevzuata uygunmudur.
19 Ticaret Sicil Gazetesinde hisse devri ve şirket müdür değişikliği yapılmış olması nedeniyle Özel Güvenlik Şirketi Faaliyet İzin Belgesi’nin geçersiz olduğu iddiası
20 Özel Güvenlik ihalesinin fiyat dışı unsurla yapılması.