Kamu İhale Kararları Makina techizat / Toplam: 51 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
41 MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN, TEKNİK ÖLÇÜTLERİNE YÖNELİK OLARAK DOKÜMANDA DÜZENLEME YAPILMIŞ İSE, BU NİTELİĞE YÖNELİK BELGELERİN DE BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASININ ZORUNLU OLDUĞU
42 İŞÇİLİK KALEMİ BEDELİ ÜZERİNDEN HESAPLANACAK %3 SÖZLEŞME VE GENEL GİDER İÇİNDE YER ALMASI ÖNGÖRÜLEN MAKİNE VE EKİPMANA İLİŞKİN AMORTİSMAN MALİYETİNE, TEBLİĞ AÇIKLAMASINA AYKIRI OLARAK, BİRİM FİYAT CETVELİNDE AYRI BİR İŞ KALEMİ OLARAK YER VERİLDİĞİ
43 MAKİNE VE TEÇHİZATLA İLGİLİ TEVSİK EDİCİ BELGELERİN İSTEKLİLERCE TEKLİFLERİ EKİNDE SUNULMASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ ANCAK MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI ŞARTININ ARANDIĞI İHALELERDE SÖZ KONUSU OLACAKTIR
44 İHALE KONUSU İŞTE KULLANILACAK MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİR DÜZENLEMENİN BULUNMAMASI KARŞISINDA; BAŞVURU SAHİBİNİN ASLINDA SUNMAK ZORUNDA OLMADIĞI TAAHHÜTNAMEYİ FAZLADAN SUNMASININ, KENDİSİNİN...
45 İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI İSTENİLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANA İLİŞKİN TEKNİK ÖZELLİKLER BELİRTİLMİŞ OLMAKLA BİRLİKTE, SÖZ KONUSU TEKNİK ÖZELLİKLERE YÖNELİK BELGELERİN TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLULUĞU GETİRİLMEDİĞİNDEN, BELİRTİLEN SAYILARDA..
46 İDARELERE, İŞİN NİTELİĞİNİN GEREKTİRDİĞİ HALLERDE, ADAYA VEYA İSTEKLİYE AİT OLMASI GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMESİ HUSUSUNDA TAKDİR YETKİSİ VERİLMİŞTİR
47 İHALE KONUSU HİZMET İŞİNDE KULLANILACAK MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA AİT BELGELER İLE İLGİLİ OLARAK İHALE DOKÜMANINDA YAPILAN DÜZENLEMELERDE, İSTEKLİLERİN KENDİ MALI OLMA ŞARTI GETİRİLMEDİĞİ İÇİN HERHANGİ BİR BELGE SUNMA ZORUNLULUĞU BULUNMADIĞI
48 İDARECE TESLİM EDİLEN MAKİNE VE EKİPMANLARIN BAKIM VE ONARIMININ YÜKLENİCİ TARAFINDAN YAPILMASI İSTENEN İHALEDE, BAKIM ONARIM MASRAFLARININ TEKLİF TUTARINA YANSITILABİLMESİ İÇİN İSTEKLİ FİRMALARIN ELİNDE VERİ BULUNMASI GEREKTİĞİ İDDİASI
49 İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN OLARAK KENDİ MALINI TEKLİF ETMEYEN İSTEKLİLERİN HERHANGİ BİR BELGE SUNMASINA GEREK BULUNMADIĞI
50 İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI İSTENEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANA İDARİ ŞARTNAMEDE DEĞİL DE TEKNİK ŞARTNAMEDE YER VERİLMİŞ OLMASININ MEVZUATA AYKIRI OLMADIĞI
51 EKİPMANLARA AİT BELGELERİN DE TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASI ZORUNLUDUR.” DÜZENLEMESİ