Kamu İhale Kararları Makina techizat / Toplam: 51 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
21 İHALE İLANI İLE İDARİ ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELERE İLİŞKİN MADDELERİNDE, BAZI MAKİNE VE EKİPMANLARIN İSİMLERİNİN SAYILDIĞI, ANCAK, BUNLARIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ KONUSUNDA KESİN BİR İFADEYE YER VERİLMEMESİ
22 İHALE ÜZERİNDE BIRAKILAN VE İKİNCİ EN AVANTAJLI TEKLİF SAHİBİ İSTEKLİLERİN TEKLİFLERİ EKİNDE MAKİNE VE TEÇHİZAT TAAHHÜTNAMESİ SUNDUĞU , SUNULAN BELGELER ÜZERİNDE TEKNİK ŞARTNAMEDE ÖNGÖRÜLEN NOTER ONAYI BULUNMAMAKTADIR.
23 İHALE KONUSU HİZMETİN YERİNE GETİRİLMESİ SIRASINDA KULLANILMASI ÖNGÖRÜLEN MAKİNE – TEÇHİZAT VE EKİPMANLARA İLİŞKİN YETERLİK KRİTERİ OLARAK HERHANGİ BİR BELGE İSTENİLMEDİĞİ HALDE, TEKLİF DOSYASI KAPSAMINDA SÖZ KONUSU İDARİ ŞARTNAME MADDESİNDE BELİRTİLEN
24 İDARİ ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANA İLİŞKİN OLARAK KENDİ MALINI TEKLİF ETMEYEN İSTEKLİLERİN HERHANGİ BİR BELGE SUNMASINA GEREK BULUNMADIĞI
25 AMORTİSMANA TABİ OLMAYAN SARF MALZEME NİTELİĞİNDEKİ PRES, KOVA, KAĞIT TORBASI GİBİ MALZEMELERİN, ESASEN AMORTİSMANA TABİ OLAN MAKİNE-EKİPMANIN TALİ PARÇALARI OLDUĞU VE İLGİLİ EKİPMANIN FAYDALI ÖMRÜ SÜRESİNCE BİR VEYA BİRKAÇ KEZ DEĞİŞTİRİLMELERİNİN
26 ADAY VEYA İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASININ İSTENİLDİĞİ MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN KENDİ MALI OLDUĞU HUSUSUNUN DA ANILAN YÖNETMELİK HÜKMÜNÜN 2 VE 3 ÜNCÜ FIKRASINDA BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDE BELGELENDİRİLEREK SÖZ KONUSU BELGELERİN BAŞVURU VEYA TEKLİF ADA
27 İSTEKLİLERİN İŞİN YAPILMASINDA KULLANILACAK MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANA İLİŞKİN HERHANGİ BİR BELGE SUNMA ZORUNLULUĞUNUN BULUNMADIĞI
28 İHALE İLANI İLE İDARİ ŞARTNAMENİN İSTEKLİLERDEN İSTENİLECEK BELGELERE İLİŞKİN MADDELERİNDE, BAZI MAKİNE VE EKİPMANLARIN İSİMLERİNİN SAYILDIĞI, ANCAK, BUNLARIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMASI GEREKİP GEREKMEDİĞİ KONUSUNDA KESİN BİR İFADEYE YER VERİLMEMESİ
29 KULLANILACAK İŞ MAKİNELERİ, EKİPMAN VE TEMİZLİK MALZEMELERİNİN ASGARİ DÜZEYDE TUTULDUĞU BELİRTİLEREK İHTİYAÇ DURUMUNA GÖRE ŞARTNAMEDE YER ALMAYAN MAKİNE VE MALZEMELERİNDE TEMİNİ HUSUSUNDA DA YÜKLENİCİYE MÜKELLEFİYET GETİRİLDİĞİ, BU DURUMUN TEKLİF
30 MAKİNEYE İLİŞKİN OLARAK BELİRLİ BİR YAŞ SINIRI GETİRİLMESİ
31 MAKİNEYE İLİŞKİN OLARAK BELİRLİ BİR YAŞ SINIRI GETİRİLMESİ
32 İDARE TARAFINDAN TEKNİK ŞARTNAMEDE İSTENEN EKİPMAN İÇİN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLMA ŞARTININ ARANMADIĞI,
33 MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANIN İSTEKLİNİN KENDİ MALI OLDUĞUNUN TESPİTİ AÇISINDAN İLGİLİ VERGİ DAİRESİNDE SORGULAMA YAPILMASI
34 FAALİYET İZİN BELGELERİNİN İHALE TARİHİNDEKİ ŞİRKET ORTAKLARI ADINA DÜZENLENMESİNİN GEREKLİLİĞİ
35 İZİN KULLANAN İŞÇİLERİN YERİNE BAŞKA İŞÇİLERİN GETİRİLEREK SAYININ TAMAMLANMASININ TALEP EDİLMESİ
36 İHALE KONUSU İŞİN SÜRESİ, ÖNEMİ, ÖZELLİĞİ YA DA KULLANILACAK MAKİNE VE EKİPMANIN SAYISI, NİTELİĞİ VE TEMİN GÜÇLÜĞÜ GİBİ UNSURLAR GÖZ ÖNÜNE ALINARAK İSTEKLİNİN YETERLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE İŞİN KESİNTİSİZ OLARAK SÜRDÜRÜLMESİNE YÖNELİK OLARAK ORANTILILIK...
37 “…TAAHHÜT EDİLEREK TEMİN EDİLECEK MAKİNE VE EKİPMAN İÇİN İSE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDE HİZMET VERİLECEK YERDE BULUNDURULACAĞINA DAİR NOTER ONAYLI TAAHHÜTNAMENİN SUNULMASI.” DÜZENLEMESİ
38 MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN, TEKNİK KRİTERLERİNE YÖNELİK OLARAK DOKÜMANDA DÜZENLEME YAPILMIŞ İSE, BU NİTELİĞE YÖNELİK BELGELERİN DE BAŞVURU VEYA TEKLİF KAPSAMINDA SUNULMASININ ZORUNLU OLDUĞU
39 İŞİN YAPILABİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN MAKİNE, TEÇHİZAT VE EKİPMANIN SAYISINA VE NİTELİĞİNE İHALE DOKÜMANINDA YER VERİLMİŞ VE İSTEKLİYE AİT OLMASI YETERLİK KRİTERİ OLARAK BELİRLENMİŞ İSE, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANIN TEKNİK KRİTERLERİNE ...
40 İHALE KONUSU İŞİN YERİNE GETİRİLEBİLMESİ İÇİN GEREKLİ GÖRÜLEN TESİS, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DİĞER EKİPMANA İLİŞKİN BELGELERİN YETERLİK ÖLÇÜTÜ OLARAK BELİRLENEBİLECEĞİ