Kamu İhale Kararları İş ortaklığı pilot ortak / Toplam: 26 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 İş ortaklığınca alınan ihaleye ilişkin sözleşmenin devri
2 İş Ortaklığının tamamına ait teminatın özel ortak tarafından karşılanması mevzuata uygun mudur?
3 İş Ortaklığı Beyannamesinde özel ortağın imza ve kaşesi olduğu , pilot ortağın kaşesinin bulunduğu ancak imzasının olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?
4 İş Ortaklığının teklif dosyasında iş deneyim belgesi ile birlikte ortaklık durum belgesini sunmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılması mevzuata uygunmudur?
5 ihale üzerinde kalan iş ortaklığı tarafından başka bir firmanın bünyesinde yer alan mesul müdüre ait belgenin sunulması elenme sebebimidir.?
6 iş ortaklığı beyannamesinin standart forma uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
7 benzer işe uygun olmayan iş deneyim belgesi sunan özel ortağın sunmuş olduğu iş deneyim belge tutarının teklif tutarlarının %40’ından az olduğu için yeterlik kriterini sağlamadığında uygulama.
8 iş ortaklığının da İşletme kayıt belgesi kim tarafından sunulmalıdır.
9 iş ortaklığı , beyannamenin pilot ortağın isminin belirtilmesi gereken kısımda pilot ortağın isminin belirtilmemesi.
10 iş ortaklığı ve konsorsiyumlar ın adi ortaklık olarak kabul edildiği hakkında. .
11 İş ortaklığının özel ortağın iş bitirme belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında yer almaması.
12 İş Ortaklığı’nda pilot ortak ve özel ortak da her iki şirketin de yönetim kurulu üyesi ve ortağının aynı olmasında uygulama
13 iş ortaklığı beyannamesinin kaşe imza ile imzalanması mevzuata uygunmudur.
14 iş ortaklığında vergilendirme
15 İş ortaklığı anahtar teslim götürü bedel teklif mektubunda sadece pilot ortağın adının yer alması mevzuata uygun mudur?
16 Ortaklık durum belgesi sunulmaması
17 Pilot ortak ile özel ortağın iş deneyimlerini aynı mezuniyet belgesi ile tevsik etmeleri mevzuata uygunmudur?
18 ANAHTAR TEKNİK PERSONEL OLARAK İSTENEN ELEKTRİK MÜHENDİSİNE İLİŞKİN OLARAK ORTAK GİRİŞİMİN YALNIZCA ÖZEL ORTAĞI TARAFINDAN İMZALANARAK SUNULAN ANAHTAR TEKNİK PERSONEL LİSTESİNDE İLGİLİ STANDART FORM GEREĞİNCE ZORUNLU OLAN PİLOT ORTAĞIN İMZASININ YER ALMAM
19 İŞ ORTAKLIĞI YAPARAK İHALEYE KATILDIKLARI, DOLAYISIYLA ELDE EDİLEN GELİRİN BU İŞ ORTAKLIĞININ ORTAKLARINDAN BİRİ TARAFINDAN AYRI OLARAK KULLANILDIĞI DURUMLARDA, ORTAKLIK HİSSE ORANLARININ DA MUTLAKA TEVSİK EDİLMESİ GEREKTİĞİ, .
20 İŞ ORTAKLIĞININ İHALEDE SUNDUĞU TEKLİF KAPSAMINDA ( GEREKLİ İŞ DENEYİM TUTARININ ÖZEL ORTAK TARAFINDAN KARŞILANMASI GEREKEN % 30’UNDAN AZ OLDUĞU