İş Ortaklığı Beyannamesinde özel ortağın imza ve kaşesi olduğu , pilot ortağın kaşesinin bulunduğu ancak imzasının olmaması ihale dışı bırakılma nedenimidir?

 teklif zarfı kapsamında sunulması istenilen İş Ortaklığı Beyannamesinin ihale dosyasında sunulduğu, beyannamede pilot ortağın kaşesinin bulunduğu ancak imzasının olmadığı görülmektedir. İsteklinin ortak girişim olması halinde ihaleye katılabilmesi için teklifi kapsamında sunulması gereken iş ortaklığı beyannamesinde ..............................

...rin aday veya istekliler tarafından tamamlatılmasının istenilmesi halinde ise bilgi eksikliklerinin giderilmesine ilişkin belgelerin niteliği dikkate alınarak idarelerce aday veya isteklilere...

Kararın devamını okumak için kamuihalekararlari.com'a abone olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce abone olduysanız lütfen üye girişi yapınız.