Kamu İhale Kararları İş deneyim / Toplam: 813 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 sözleşmede birim fiyat veya toplam sözleşme bedelinin de bulunmaması
2 özel sektöre gerçekleştirilen işlerde iş deneyimini gösteren belge olarak sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak düzenlenen faturaların sunulması gerektiği düzenlenmiş olup, faturalarda birim fiyatın detaylı olarak belirtilmesi gerekir mi?
3 sözleşmenin 1 yıl süre ile uzatıldığına ilişkin herhangi bir mutabakat metni ya da ek protokol bulunmamasında uygulama.
4 ek protokol ve sözleşmeler ile üç defa uzatıldığında, sözleşme bedeli açısından işin süresinin ilk sözleşme süresi olarak dikkate alınması hakkında
5 ek protokoller yeni bir sözleşme niteliğinde midir?
6 sözleşmenin, taraflar arasında Ek Protokol ile uzatılması
7 ilk sözleşme bedeli esas alınarak belirlenen ihalede , ek protokol ile süre uzatımı yapılması
8 Sözleşmenin Ek Protokol ile iki tarafın mutabakatı ile iş eksilişi yapılarak sonlandırılması.
9 yıllık sözleşme süresinin uzatan 4 ayrı ek protokollerin ilk sözleşmeden ayrı ve bağımsız bir sözleşme olarak kabulü mümkün müdür?
10 sözleşme süresinin, taraflar arasında yapılan ek protokol ve sözleşmeler ile dört defa uzatılmasında uygulama.
11 iş deneyiminin tevsiki amacıyla özel sektöre yapılmış bir işe ilişkin sözleşme ve , 4 ayrı ek protokol sunulmasında uygulama.
12 özel sektöre yapılan sözleşmeye bağlı ek protokol iş deneyim belgesi olarak değerlendirilir mi?
13 şöförlü araç kiralama ihalesinde iş deneyim belgesinin kamyonun kira bedelinin dikkate alınması
14 ihalede yeterli bulunan veya istekli sıfatını haiz olanların işte alt yüklenici olabilir mi?
15 iş deneyim belgesinin düzenlenmesinin mevzuata aykırı olduğu
16 bölünmeden önceki döneme ait ekonomik ve mali yeterlik kriterlerine ilişkin verileri ve yine bölünmeden önce kendi adına düzenlenmiş deneyim belgelerini kullanmaya devam edebileceği
17 sözleşmenin ek protokol ile uzamasında uygulama
18 iş deneyim belgesinin EKAP kaydının ihale tarindeki gün içinde gerçekleştirilmesi
19 isteklinin sunduğu 6 adet iş deneyim belgesinden 1 adedi dikkate alınarak değerlendirmenin yapılması.
20 özel sektöre taahhütte bulunan yapım işi yüklenicileri tarafından gerçekleştirdikleri iş kapsamında iş deneyim belgesi düzenlenmesinin istenmesi durumunda