Kamu İhale Kararları İş bitirme / Toplam: 94 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 4734 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinin (b) bendi kapsamında gerçekleştirilen işte iş bitirme belgelerinin EKAP üzerinden düzenlenerek kayıt edilmesi zorunluluğu
2 iş bitirme belgesinin EKAP kaydının belgeyi düzenleyen idare tarafından silinmesinde uygulama
3 yüklenici iş bitirme belgesinin ihalede istenilen asgari iş deneyim tutarını karşılamaması.
4 kamu ihale mevzuatı uyarınca iş deneyiminin iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan kurum veya kuruluşa gerçekleştirilmiş iş gibi sözleşme, fatura ve eki belgeler ile tevsik edilemeyeceği, usulüne uygun şekilde yüklenici iş bitirme ve alt yüklenicilik ilişkisi çerçevesinde alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesinin ve sunulması zorunlumudur?
5 OKAS kodunun “50000000 Onarım ve bakım hizmetleri”olan ihaleye katılan isteklinin iş bitirme belgesinin OKAS kodunun 34952000 olması.
6 Mıcır Temini ve Nakli İşi” İhalesinde iş bitirme belgesinin yapım işi olması ihale dışı bırakılır mı?
7 iş bitirme belgesi sahibinin unvanı ile pilot ortağın unvanının uyuşmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılma.
8 İstekliler tarafından şirketin yarıdan fazla hissesine sahip ortağı ve aynı zamanda temsile ve yönetime yetkili olan kişiye ait iş bitirme belgesinin kullanıldığı durumlarda ortağın iş bitirme belgesi edinmeye hak kazanma tarihi ile ihale tarihi arasında en az bir yıl sürenin geçmesi gerektiği
9 Kamu İhale Kanunu’nun istisna hükümleri kapsamında yapılan bir alımda iş bitirme belgesi üzerinde İKN bulunmaması elenme sebebinidir?
10 yabancı ülke menşeili olan iş deneyim – iş bitirme belgesinin asıl yüklenici adına değil , aynı işte çalışan alt yüklenici adına düzenlenmesi gerekçe gösterilerek teklifin değerlendirme dışı bırakılması.
11 İş bitirme belgesinin EKAP’a kayıtlı olmadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılan ihalede . , iş deneyim belgesini düzenleyen idarenin iş deneyim belgesinin seri numarasının sehven hatalı girildiğinin tespitinde düzeltici işlem yapılır mı?
12 SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ ve IV. GRUP GAZ TESİSAT İŞLERİ'ne ait İş Deneyim Belgelerinin benzer iş olarak kabul edildiği ihaleye , tıbbi cihaz alımı ve kurulumuna ilişkin bir mal alımına ait iş bitirme belgesi ile katılılan istekli ihale dışı bırakılır mı?
13 iş bitirme belgesinde EKAP üzerinden kaydedildiğine ilişkin herhangi bir belge numarasının bulunmaması elenme sebebimidir.?
14 iş bitirme belgesinin şirketin sermayesinin yarısından fazla ortağına ait olmaması.
15 iş bitirme belgesine, bu belgenin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihalelerde kullanılamayacağına ilişkin şerh düşülmesi gerektiği.
16 iş bitirme belgesinde teknisyen çalıştırılmadığı gerekçesiyle teklif in değerlendirme dışı bırakılması ,
17 iş bitirme belgesinin ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanmış olma şartını sağlamadığı hakkında.
18 iş bitirme belgesi düzenlenmesi için başvurudan itibaren 20 iş günü içerisinde iş bitirme belgesi düzenlenmemesi
19 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığınca düzenlenen iş bitirme belgesinin mevzuata uygun olmaması
20 iş bitirme belgesinin sunulduğu, belgede sözleşmenin her iki tarafının da aynı kişi olması mevzuata uygunmudur.