Kamu İhale Kararları İhale iptali / Toplam: 164 Karar

Başlık:  Tür:  
# Başlık
1 sadece rekabetin sağlanmadığından bahsedilerek ihalenin iptal gerekçesinin yerinde olmadığı.
2 yasaklı olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin teklif tutarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının altında olmasının ihalede rekabetin sağlanmadığı sebebiyle iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
3 1. ve 2. firmaların teklifleri arasındaki farkın çok yüksek olması kamu menfaatlerinin korunması, sebebiyle ihalenin iptali mevzuataa uygunmudur.
4 ihale komisyonu tarafından 5 aylık süre içerisinde idarenin ihtiyaçlarının %20’den fazla azaldığı ifade edilerek ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
5 İhalede tek geçerli teklifin yaklaşık maliyetin %97,9 oranında ve yaklaşık maliyete yakın olduğu sebebiyle ihalenin iptal edilmesi.
6 geçerli teklif bedelinin yaklaşık maliyetin altında olduğu durumda kaynakların verimli kullanılması ilkesi gerekçe gösterilmek suretiyle ihalenin iptal edilme işlemi mevzuata uygunmudur?
7 Hidrolik Kireç Alımı İhalesinde 17 adet ihale dokümanı satıldığı , 5 isteklinin teklif verdiği ihalede teknik şartnamenin tek firmayı işaret etmesi nedeniyle iptal edilebilir mi?
8 Sodyum Hipoklorit 400.000 kg sıvı klor alım ihalesinde 7 adet SUV tipi kontrol aracı istenilmesi iptal sebebimidir?
9 ihaleye katılan üç isteklinin de tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması sonucunda ihalede geçerli teklif kalmadığından, ihalenin iptali.
10 ihale sürecinde yeterli görülmeyen teklife yönelik doküman düzenlemesi uyarınca düzeltici işlem belirlenerek yeni bir değerlendirme yapılamaması nedeniyle, ihaleye ait sürecin iptal edilmesi mevzuata uygun olmadığı.
11 ihalenin yaklaşık maliyet gerekçe gösterilerek ve başka bir neden gösterilmeksizin iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
12 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede Teknik Şartname’nin maddesinde sözleşme gideri ve genel giderler dâhil toplam asgari işçilik maliyetinin altında işçilik bedeli sunan isteklilerin tekliflerinin ihale dokümanına aykırı teklif sunulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacağının, belirtilmesi iptal sebebimidir?
13 Kurulun düzeltici işlem belirlenmesine karar verildiği,ihalede İdarece ihale komisyonu kararı ile ihalenin iptal edilmesi mevzuata uygun olmadığı.
14 personel çalıştırılmasına dayalı nitelikte olmayan ihalede teklif fiyata dâhil olduğu belirtilen giyim giderine ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde ayrı satır açılmaması iptal sebebimidir?
15 personel çalıştırılmasına dayalı olmayan ihalede personelin yıllık tazminatlarının her ayın maaşına yansıtılmak üzere yüklenici tarafından karşılanacağı yönündeki düzenleme nedeniyle iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
16 İdari Şartname ile Teknik Şartname’de malzemenin farklı miktarlarda belirlenmesi İsteklileri tereddüde düşüreceği sebebiyle ihale iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
17 İdari Şartname ile Teknik Şartname’de malzemenin farklı miktarlarda belirlenmesi İsteklileri tereddüde düşüreceği sebebiyle ihale iptal edilmesi mevzuata uygunmudur?
18 ihalede tek geçerli teklif sahibi istekli hakkında yasaklama işlemlerinin başlatılmış olmasından dolayı ihalenin iptal edilmesi.
19 idarenin ihalenin iptal edilme gerekçelerini isteklilere bildirme mecburiyetindemidir?
20 benzer işin “Evde Sağlık Hizmetleri ve Ambulans ile Hasta Nakil Hizmetlerinin bir bütün olarak yapıldığı işler olarak belirlenmesi iptal sebebimidir?